Hyppää sisältöön

Ohjeistus avustuksen hausta, tilityksestä ja raportoinnista

 

Sydän-Suomen alue ry hakee sydänyhdistysten puolesta vuosittain jäsenjärjestöavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:lta. Avustuksen kohderyhmä ovat sydänsairastuneet sekä sydänterveydestä kiinnostuneet henkilöt sydänyhdistysten toiminta-alueella.

Sydän-Suomen alue ry on saanut STEA:lta myönteisen päätöksen alueensa  sydänyhdistyksille jaettavasta jäsenjärjestöavustuksesta (1000e/yhdistys).

Alla tarkat ohjeet jäsenjärjestöavustuksen käytön periaatteista, hakemisesta ja tilityksestä sekä vinkkejä avustuksen käyttöön.

Vuosikalenteri _Jäsenjärjestöavustus 2024 -taulukko tueksi ja muistilistaksi vuoden 2023 avustuksen hakemiseen, tilitykseen ja raportointiin.

Sydänalue on dokumentoinut periaatteet, joilla avustuksia siirretään yhdistyksille

 1. Periaatteiden taustalla on Sydänliiton strategia: ”Toimimme, jotta mahdollisimman harva sairastuisi ja yhä harvempi kuolisi ennenaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin – jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.”

 2. Periaatteiden taustalla on lisäksi Sydän-Suomen alue ry:n keskeiset painopistealueet eli niin sanotut laadukkaan sydäntyön elementit, joita päätettäessä yhdistysten ydintoiminnaksi määritettiin sydänliiton toiminnan näkyvyys ja ihmisten lähellä oleminen.

 3. Avustuksilla tuetaan sydänyhdistyksen toteuttamaa toimintaa, jonka tavoitteena on:

  Asukkailla on mahdollisuus kohdata sydänjärjestön toiminta ja tiedottaminen lähellä arjessa. Toimintoja ovat esimerkiksi:

  o Matalan kynnyksen tilaisuudet ja tapahtumat, jotka lisäävät asukkaiden tietoisuutta sydänliiton tuottamasta tiedosta, tuesta ja turvasta sekä sydänterveyden edistämisestä.
  o Sydänliiton toimintojen näkyvyyden lisääminen lähellä ihmisiä, kuten terveyskeskuksissa, apteekeissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa esimerkiksi diginäytöillä.
  o Erilaiset verkkoluentojen katselutilaisuudet ja kuntoutumista sekä hy-vinvointia edistävät keskustelutilaisuudet.

  Sydänyhdistyksillä on valmiudet ja välineet digiosallisuuden kehittämiseen ja digikuilun kaventamiseen. Toimintoja ovat esimerkiksi:

  o Erilaisten verkkovälitteisten osallisuuden muotojen toteuttaminen
  o Yhdistyksen digiosaamisen vahvistaminen
  o Yhdistyksen digilaitteiden hankinnat.

  Järjestetyn toiminnan tulee olla kaikille avointa.

 4. Jäsenjärjestöavustus sydänyhdistyksille myönnetään Sydän-Suomen alue ry:lle toimitettujen anomusten perusteella. Anomuksessa tulee käydä ilmi toiminta, johon avustusta haetaan ja sen kustannusarvio. Avustuksella toteutettu toiminta tulee olla kirjattuna yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

 

Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen

Anomuksen voi jättää joustavasti vuoden aikana. Anomus toimitetaan Ullalle ulla.harala@sydan.fi tai Sydän-Suomen alue ry / Ulla Harala, Elämänaukio 1, 33520 Tampere.

Haettaessa toimitettavat dokumentit:

Heti kevätkokouksen jälkeen tulee toimittaa myös

  • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • tilinpäätöskertomus edelliseltä vuodelta

 

 

Jäsenjärjestöavustuksen tilitys

Avustuksen käyttö tulee raportoida. Tilitys toteutuneista kustannuksista tehdään sydänalueelle kerran vuodessa, kun toiminta, joka avustuksella on suunniteltu tehtäväksi, on kokonaisuudessaan tehty/päättynyt. Tilitykseen tarvitaan todelliset kulut ja kopiot kuiteista. Tilityksessä tulee käydä ilmi kulun aihe.

Tilityslomake (klikkaa linkkiä ja tallenna dokumentti omalle koneellesi) 

Tilityksessä toimitettavat dokumentit:

  • Tilityslomake täytettynä ja allekirjoitettuna (huomioithan dokumentoida lomakkeelle myös toimintoihin osallistuneiden sekä toteutettujen toimintojen määrän)
  • kulutosite/lasku
  • Tosite maksusta/kuitti/tiliote

Tilitysdokumentit toimitetaan Ullalle ulla.harala@sydan.fi tai Sydän-Suomen alue ry / Ulla Harala, Elämänaukio 1, 33520 Tampere.

Sydänyhdistys tilastoi jäsenjärjestöavustuksella järjestämänsä tapahtumat/tilaisuudet/toiminnot ja niihin osallistumiset sekä keräävät palautetta osallistujilta ja toimintojen järjestelijöiltä.

Avustuksen käyttökysely lähetetään jäsenjärjestöavustuksen yhteyshenkilölle sähköpostiin, kun yhdistys tekee tilityksen. Avustus maksetaan, kun yhdistys on vastannut käyttökyselyyn.

Vinkkejä avustuksen käyttöön

Sydänyhdistys edistää sydänturvallisuutta lähellä ihmisiä

Sydänyhdistys voi hankkia jäsenjärjestöavustuksella käyttöönsä harjoitussydäniskurin sekä Anne-nuken. Elvytysosaamisen lisääminen ja sydäniskurin käytön opastaminen on mahdollisuus toteuttaa yhdistyksessä uutta, houkuttelevaa toimintaa. Sydänyhdistys voi esitellä sydäniskurin käyttöä ja elvytystä omissa ja muiden järjestämissä kerhoissa, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä erilaisissa tapahtumissa, kuten markkinoilla ja messuilla. Toiminnalla on mahdollista kohdata ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ole kiinnostuneet sydänyhdistyksen toiminnasta – elvytysosaamisen lisääminen koskettaa kaiken ikäisiä ihmisiä.

Opastaja voi olla yhdistyksen terveysneuvonnasta vastaava terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toiminnasta kiinnostunut, joka perehtyy sydäniskurin käyttöön ja elvyttämiseen. Perehtymiseen on saatavilla materiaalia Sydänliiton verkkosivuilta sekä jakomateriaalia (elvytysohjeet) sydänkaupasta.

Kysy Kettulan Annelta näistä lisää!

Jos haluat tulostaa dokumentin, tallenna se ensin omalle koneellesi.

 

Sydänyhdistys näkyy

Sydänyhdistys voi hankkia jäsenjärjestöavustuksella ulkoilmatapahtumiin tarkoitetun teltan ja esittelypöydän. Näiden avulla yhdistyksen on mahdollista edistää omaa näkyvyyttään ja kohdata uusia ihmisiä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten markkinoilla ja muissa ulkoilmatapahtumissa. Teltassa esitteet ja materiaalit pystyvät säältä suojassa ja siellä on mahdollista löytää rauhallinen nurkka esimerkiksi yksilöllisemman terveysneuvonnan tai vaikka vertaistukikeskustelujen toteuttamiseen.

Teltan pystytys on helppoa ja kuljetus onnistuu henkilöauton takapenkin selkänojat kääntämällä. Jotta teltta säilyy hyvänä, se tulee varastoida säältä suojassa ja kuivattaa ennen varastointia, mikäli se on käytössä kastunut.

Kettulan Anne opastaa tarvittaessa!

Esimerkki: teltasta, hinnoista ja tilausohjeet

Nopsa popup teltta mm. 2x2m, 3x3m 4x4m ja 4x8m pikatelttana (teltat.fi)

Sydänyhdistyksen näkyvyyttä lisäävät myös yhtenäiset punaiset asut esimerkiksi Sydänkaupasta tilattavat fleeceliivit tai punainen pöytäliina esittelypöydällä. Lisäksi rollup omalla logolla, mukavalla Sydänyhdistystä kuvaavalla tekstillä ja vaikkapa paikallisella taustakuvalla lisää näkyvyyttä. Rollupin voi tilata Sydänkaupasta ja paikallisista mainostoimistoistakin kannattaa tiedustella mahdollisuutta.

 

Sydänyhdistys vahvistaa digiosallisuutta

Sydänyhdistys voi hankkia jäsenjärjestöavustuksella yhdistykselle digilaitteita, joiden avulla on mahdollisuus toteuttaa osaksi digivälitteistä toimintaa yhdistyksessä. Osassa yhdistyksiä on hyviä kokemuksia verkkoluentotilaisuuuksien katselutilaisuuksien järjestämisestä, joiden avulla on saatu toteutettua kustannustehokkaasti tasokkaita luentotilaisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta.

Ota yhteys Kettulan Anneen. Anne auttaa tarvittaessa sopivien löytämisessä.

Digilaitepaketti, jota yhdistyksessä tarvittaisiin sisältää: kannettavan tietokoneen, dataprojektorin sekä kokousmikrofonin.

Sydänyhdistys voi hankkia laitteet mistä vain, vaikka paikallisesta Gigantista. Hankinnassa on hyvä ottaa huomioon laitteiden käyttövaatimuksina esim. verkkoluentojen katselutilaisuudet tai teams-kokoukset.

Hyvä muistilista hankintaan:

 • prosessori, joka pyörittää tehokkaasti videoita, ohjelmia kuten teamsia ja verkkoluentoja joita näytämme
 • Näyttökoko (ruutu), isompi 15,6 ”mukavampi katsoa, kuin kovin pieni 14.5”
 • SSD-muisti, kun on muistia riittävän paljon lataa nopeasti, lyhentää käynnistysaikaa (512 GB)
 • HDMI portti, videotykille tarvitaan kytkentäreikä
 • 3.5mm yhdistelmäportti  kuulokkeille tai mikrofonille
 • Webkamera, kokouksiin osallistumisen näkymiseksi
 • USB portteja muistitikun ja hiiren käyttöön. Toki on olemassa erillisiä USB lisäreikälaitteita, jossa monta USB reikää
 • Lisäominaisuutena on: Windows 11 Home 64-bit ohjelma

 

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot