Hyppää sisältöön

Esiselvityshanke verkkoterveystarkastuksista sydänsairastuneille

Esiselvityksessä tavoitteena on saada tietoa palvelukonseptiin mahdollisesti kuuluvista asioista, tarkennusta kohderyhmästä, asiakasprosessista ja asiakaspalautteiden toteuttamisesta sekä palvelumuotoiluvaiheen rahoituksesta. Esiselvityksessä pyritään hankkimaan tietoa, miten sydänsairautta potevien henkilöiden omaehtoista voinnin seuranta voidaan tehdä helpoksi, suunnitelmalliseksi ja interaktiiviseksi.   

Esiselvitys verkkoterveystarkastuksista sydänsairastuneille (2023)

Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustuksella toteutettava esiselvitys tuottaa tietoa siitä, kenelle ja miten verkossa tapahtuva terveystarkastus voidaan toteuttaa ja mitä sen tulee sisältää. 

Esiselvityshankkeessa saadaan tietoa myös siitä, kuinka suuri osuus digitaalisia työvälineitä käyttävistä on valmis ottamaan käyttöön verkossa tehtävän terveystarkastuksen ja millaisilla sisällöillä heidän toimintakykyään, terveyttä ja  hyvinvointiaan heidän omasta mielestään voidaan edistää. Sydänyhdistysten väki on otollinen kohderyhmä tälle selvitykselle, koska he ovat ottaneet digitaaliset välineet ja palvelut käyttöön viime vuosina. 

Hankkeen tavoitteet:

  • selvittää verkossa tapahtuvan terveystarkastuksen ja terveyden seurannan lähtökohdat ja nykytila
  • kartoittaa verkkoterveystarkastusten toteuttamismahdollisuudet ja reunaehdot
  • kuvata järjestölähtöisen verkossa tapahtuvan terveystarkastuksen rooli sydänsairastuneen hoitopolulla
  • tuottaa palvelumuotoilukonsepti työn jatkoa varten

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot