Hyppää sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Tällä sivulla voit tutustua käynnissä oleviin hankkeisiimme.

Perheen sydän ratkaisee -hanke

Perheen Sydän Ratkaisee-hanke on STEA:n rahoittama hanke, joka on kohdistettu sydän- ja verisuonisairauksien sairastumisriskin omaaville työikäisille henkilöille ja heidän perheilleen. Hankkeen myötä vaikutamme alueelliseen hyvinvointiin ja tuemme alueen lapsiperheiden sydänterveyttä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on pienentää työikäisen valtimotautiriskissä olevan henkilön sairastumisriskiä koko perhettä tukien. Tarjoamme yhden vuoden kestävää hyvinvointivalmennusta koko perheelle yksilöllisellä ja ratkaisukeskeisellä näkökulmalla. Valmennus sisältää ryhmä- ja yksilötapaamisia sekä verkko-ohjelman elintapamuutosten tueksi. Ammattilaisten tuki on koko valmennuksen ajan. Valmennus on osallistuvalle perheelle maksutonta.  

Lapsiperheiden hyvinvointivalmennuksen esite

Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida TULPPA-kuntoutusohjelma uudelleen Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n toiminta-alueelle. Tulppa-kuntoutus on Sydänliiton suunnittelema ja terveydenhuollon toteuttama toimintamalli henkilölle, jolla on sepelvaltimotauti, muu valtimosairaus tai useita riskitekijöitä. Tulppa-kuntoutusta on saatavilla ryhmäkuntoutuksena sekä verkkovalmennuksena. 

Lue TULPPA-kuntoutuksesta lisää

Tarjoamme myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueen lapsiperheille tietoa ja tukea terveellisistä elintavoista, sydänterveydestä sekä ensiaputilanteissa toimimisesta. Tuemme alueemme Sydänyhdistysten toimintaa perhejärjestökentällä. 

 

Perheen Sydän Ratkaisee-hankkeesta saat lisätietoja: 

Annika Immonen, annika.immonen@sydan.fi tai p. 050 4343 997
Mari Tahvanainen, mari.tahvanainen@sydan.fi  tai p. 050 512 2134
Salla Orozco, salla.orozco@sydan.fi  tai p. 044 339 7339

         

Kylän Syke on Pohjois-Karjalan ELY – keskuksen sekä Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka puitteissa kehitetään organisoitua vapaaehtoistoimintaa osaksi eri toimijoiden yhteistä verkostoa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Hankkeen tavoite ja toiminta perustuu yhteisöllisyyden lisäämiseen. Olemme ihmisten rinnalla kulkijoita.

Hankkeen kautta asukkaat saavat tietoa ja käytännön valmiuksia terveyteen, asumiseen, turvallisuuteen, varautumiseen, tapaturmien / onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Varautuminen on tämän ajan keskeisimpiä teemoja.

Hankkeessa keskitytään toimenpiteisiin, jotka parantavat maaseudun kriisinsietokykyä ja siten tuovat ratkaisuja nykyiseen tai mahdollisesti tuleviin kriiseihin vahvistamalla kolmannen sektorin roolia maaseudun turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kylän Syke -hankkeesta saat lisätietoja:

Eeva Kröger, eeva.kroger@sydan.fi tai p. 045 604 0388
Salla Orozco, salla.orozco@sydan.fi tai p. 044 339 7339

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen.
Tästä 72-tuntia sivustolle

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot