Hyppää sisältöön

Menneet hankkeet

Tällä sivulla voit tutustua aiemmin toteutuneisiin hankkeisiimme.

 

 

 

 

Kylän Syke

Kylän Syke -hanke toteutettiin vuosina 2020-2023. Hanke oli Pohjois-Karjalan ELY – keskuksen sekä Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka puitteissa kehitettiin organisoitua vapaaehtoistoimintaa osaksi eri toimijoiden yhteistä verkostoa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Hankkeen tavoite ja toiminta perustuivat yhteisöllisyyden lisäämiseen, hankkeessa haluttiin vahvistaa erilaisia naapuriapu-rinkejä kylillä sekä luoda uusia turvallisuussuunnitelmia ja päivittää entisiä. 

Hankkeen kautta asukkaat ovat saaneet tietoa ja käytännön valmiuksia terveyteen, asumiseen, turvallisuuteen, varautumiseen, tapaturmien / onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Varautuminen on noussut tämän ajan yhdeksi keskeisimmistä teemoista.

Hankkeessa keskityttiin toimenpiteisiin, jotka paransivat maaseudun kriisinsietokykyä ja siten toivat ratkaisuja nykyisiin tai mahdollisesti tuleviin kriiseihin vahvistamalla kolmannen sektorin roolia maaseudun turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vapaaehtoisuuden pohjalta toimivien kylien pelastusryhmien koulutuksien organisointi kuului hankkeen toimenpiteisiin.

Kylän Syke -hankkeen työntekijät kiittävät kaikkia yhteisestä matkasta! Kuten eräässä saamassamme palautteessa todettiin: ”Hanke päättyy, mutta toiminnan pitää jatkua!”

 

Kylän Syke -hankkeesta saat lisätietoja:

Salla Orozco, salla.orozco@sydan.fi tai p. 044 339 7339

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen.
Tästä 72-tuntia sivustolle

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot