Hyppää sisältöön
Lohjan Sydän ry

Yhdistyksen perustietoja

SÄÄNNÖT

VISIO

MISSIO

VISIO

Tavoiteltu tulevaisuus

Sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu. Elämme sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimimme aktiivisesti oman terveytemme parhaaksi.

Saamme tarvitsemamme hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta. Sydänyhteisömme on vetovoimainen ja rakenteeltaan joustava edelläkävijä, kaikkien sydänyhteisö.

Tavoitellun tulevaisuuden edellytykset

Otamme kykyjemme mukaan vastuun itsestämme ja läheisistämme. Meillä on mahdollisuus tehdä terveyttämme tukevia valintoja helposti.

Terveys on kansalaistaito ja osa ammattitaitoa kaikissa ammateissa. Poliittiset ratkaisut kannustavat terveyttä tukeviin valintoihin. Julkinen päätöksenteko, ohjausjärjestelmä ja johtaminen mahdollistavat ja tukevat terveyttä sekä hyvän hoidon ja kuntoutuksen järjestämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä toimii hyvin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot, taidot ja menetelmät ovat laadukkaita ja ajan tasalla. Eri sektoreiden yhteistoiminta on saumatonta ja järjestettyä sekä laadukasta ja ammattimaista.

Sydänyhteisössä kansalaistoiminta perustuu luottamukseen, yhteistyöhön, osaamiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen.

MISSIO

Sydänterveyttä läpi elämän, täyttä elämää terveydentilasta riippumatta.

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot