Hyppää sisältöön
Etusivu / Pysytään pystyssä – kysely väestölle kaatumisten ehkäisystä, lääkityksestä ja ravitsemuksesta

Hei Sinä täysi-ikäinen pohjoissavolainen! Haluatko tietää oman kaatumisvaarasi ja vajaaravitsemusriskisi?

Pyydämme Teitä mukaan tieteelliseen tutkimukseen, jossa tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaiden kaatumisvaaraan liittyviä tekijöitä, erityisesti lääkityksen ja vajaaravitsemuksen osalta. Tähän kyselyyn vastaamalla saatte tietoa omasta kaatumisvaarastanne sekä vajaaravitsemusriskistänne. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja lääketieteen laitos yhteistyössä Alueellisen kaatumisten ehkäisyverkoston kanssa (tutkimuslupa 50UL071).

Kansainvälisesti kaatumiset ovat suuri ongelma; ne aiheuttavat tahattomia tapaturmakuolemia, lonkkamurtumia ja aivovammoja. Samalla ne kuormittavat terveydenhuoltoa merkittävästi. Näiden edellä mainittujen syiden vuoksi kaatumisten ehkäisy ja kaatumisvaaran pienentäminen on erityisen tärkeää varsinkin väestön ikääntyessä tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastaamalla annatte tutkijoille arvokasta tietoa väestön kaatumisvaaraan liittyvistä tekijöistä. Jos kaatumisvaaranne on selvästi kohonnut, teille tarjotaan mahdollisuutta osallistua tutkimuksen osana tehtäviin lääkehoidon arviointeihin. Tämän lääkehoidon arvioinnin avulla voitte saada ratkaisuja mahdollisiin lääkitysongelmiinne. Arviointi voi lisäksi pienentää kaatumisvaaraanne tulevaisuudessa.

Kyselyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Lääkehoidon arviointeja varten halukkailta kerätään kyselyn yhteydessä nimi ja yhteystiedot tutkijan yhteydenottoa varten. Näitä yhteystietoja sekä muita lääkehoidon arviointien yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tieteellisissä lehdissä ja opinnäytetöinä.

Vastaamalla kyselyyn annatte suostumuksenne vastaustanne käyttämisen tutkimustarkoituksessa. Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia.

Vastausaikaa on jatkettu 12.11.2023 saakka. 

Vastaamaan pääsette tästä linkistä https://q.surveypal.com/pysytko-pystyssa

Jos teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä tutkijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Kiittäen vaivannäöstänne ja hyvää syksyä toivottaen,

Jade Hellsten, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, jadehel@student.uef.fi

Miia Tiihonen, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, miia.tiihonen@uef.fi p. 0403553125

Mainos tästä linkistä.

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot