Hyppää sisältöön

Liikunta ennen siirtoa

Liikuntaa tulisi harrastaa jo siirron selvittelyvaiheessa, ja sitä tulee jatkaa, kun potilas on päätetty laittaa niin sanotulle siirtolistalle. Liikunta ylläpitää toimintakykyä ja parantaa edellytyksiä toipua leikkauksesta.

Ennen leikkausta tehtävien tutkimusten ja liikuntaohjauksen tarkoituksena on

  • arvioida potilaan toimintakykyä ja selviäminen päivittäisistä toiminnoista
  • arvioida potilaan suorituskykyä
  • motivoida ja valmistaa potilasta leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen
  • yksilöllisen suunnitelman ja harjoitusohjelman avulla ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan parantaa potilaan lihaskuntoa ja suorituskykyä osana sydämen vajaatoiminnan hoitoa sekä
  • saavuttaa mahdollisimman hyvä lähtökohta sydänsiirtoon ja leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen

Arkiliikunta ehkäisee huonokuntoisen potilaan toimintakyvyn heikkenemistä. Harjoittelun tulisi sisältää arkiliikunnan ohella myös suunnitelmallista aerobista kuntoa sekä lihasvoimaa ylläpitävää harjoittelua ja liikuntaa. Suorituskyvyn ylläpitäminen parantaa potilaan edellytyksiä toipua leikkauksesta ja antaa hyvän lähtökohdan leikkauksen jälkeiseen fysioterapiaan ja kuntoutukseen.

Ennen leikkausta tutkitaan potilaan ryhti sekä niska-hartiaseudun ja rintakehän liikkuvuus. Lihaskunto arvioidaan toimintakyvyn kannalta. Erityisen tärkeää on alaraajojen hyvä lihasvoima. Lisäksi kartoitetaan potilaan mahdolliset tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja tarvittaessa ohjataan terapeuttiset harjoitteet oireiden lievittämiseen.

Potilaalle kerrotaan etukäteen leikkauksen jälkeisestä fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Fysioterapeutti käy ohjauksessaan läpi leikkauksen jälkeisen fysioterapian ja kuntoutuksen sisältöä, etenemistä, tavoitteita sekä vaikutusmekanismeja teho- ja vuodeosastovaiheessa. Potilaalle ohjataan perifeerisen verenkierron vilkastuttamiseksi vuodelevon aikana tehtävät raajojen liikeharjoitteet, siirtyminen vuoteessa sekä vuoteesta istumaan nouseminen sängyn päätyyn sidotun elämänlangan avulla. Potilaalle ohjataan myös yläraajojen ja –vartalon ryhtiä ja liikkuvuutta ylläpitäviä harjoitteita. Kyseisten harjoitteiden tavoitteena on vähentää lihastensiosta ja leikkaushaavasta johtuvia kipuja sekä ylläpitää normaaleja liikelaajuuksia yläraajoissa ja -vartalossa.

Ohjauksessa painotetaan liikunnan ja harjoittelun merkitystä myös sydänsiirtoa odottaessa. Potilaalle ohjataan hänen sairautensa, kokonaisvaltainen tilansa sekä suorituskykynsä huomioiden yksilöllinen harjoitusohjelma. Harjoittelussa painotetaan säännöllisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä riittävää intensiteettiä ja nousujohteisuutta. Harjoittelun tulee sisältää lihasvoima- ja kestävyysharjoittelua arkiliikuntaa unohtamatta. Potilaan kanssa käydään läpi tavoitemäärät liikunnan suhteen, harjoittelussa eteneminen ja tavoitteet. Myös mahdollisesti rasituksessa ilmenevät varoittavat oireet, palautumistauot harjoittelussa sekä levon merkitys käsitellään potilaan kanssa.

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot