Hyppää sisältöön

Kurssit

Kaipaatko lisää tietoa, taitoa ja tukea sairauteesi liittyen sekä käytännön vinkkejä omahoitoon? Kursseille osallistuminen lisää paitsi jaksamista, myös lieventää sairauden mukanaan tuomaa pelkoa ja ahdistusta. Lue myös monipuolisia sisältöjämme kuntoutumisesta sydan.fi palvelustamme.

Kurssitarjontaamme

Elämää sydän- ja keuhkosiirtoa odottaessa
Kurssin tavoitteena on antaa siirtoa odottavalle ja hänen läheiselleen kokemusperäistä tietoa siirrosta ja sen jälkeisestä toipumisesta ja elämästä sekä tarjota vertaistukea. Kurssi pidetään 1-2 kertaa vuodessa viikonloppukurssina. Se on osallistujille maksuton lukuun ottamatta matkakustannuksia. Kursseille ilmoittautumiskutsut lähetetään HUSin toimesta kaikille ko. ajankohtana siirtolistalla oleville.

Elämää sydämen apupumpun kanssa
Kurssin tavoitteena on antaa apupumppua käyttävälle ja hänen läheiselleen kokemusperäistä tietoa apupumpun kanssa elämisestä sekä vertaistukea. Kurssi pidetään 1-2 kertaa vuodessa viikonloppukurssina. Se on osallistujille maksuton lukuun ottamatta matkakustannuksia. Kursseille ilmoittautumiskutsut lähetetään HUSin toimesta kaikille ko. ajankohtana apupumppua käyttäville ja niistä ilmoitetaan myös yhdistyksen verkkosivujen tapahtumakalenterissa.

Hakeminen kurssille
Kurssit löytyvät Sydänliiton kurssit – kalenterista. Kursseista toimitetaan myös kutsukirje HUSin toimesta kaikille kohderyhmäläisille. Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemus, joka on liitettynä kurssin ilmoitukseen kurssikalenterissa.

Sydänliiton kurssikalenteri

Hakijan henkilötietojen käsittely

Suomen Sydänliitto ry vastaa kursseihinsa liittyvistä henkilötiedoista. Sydänliitto, alueellinen sydänpiiri, sydänalue tai valtakunnallinen sydänyhdistys kerää, käsittelee ja käyttää hakijan henkilötietoja kurssitoiminnassaan. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ja perusteena on osallistujien valinta kursseille, kurssien järjestelyihin liittyvät toimet sekä kurssitoimintaan liittyvä raportointi.

Lue lisää

 

Sope-kurssit

Kurssien tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi tavoitteena on fyysisen suorituskyvyn ja omatoimisuuden paraneminen, mielialaongelmien tunnistaminen ja keinojen löytäminen niiden voittamiseksi, tiedon ja motivaation lisääminen omahoitoon, sopeutuminen elinikäiseen lääkitykseen ja elämään siirrännäisen siirrännäisen varassa sekä vertaistuen hyödyntäminen.
Kurssit on tarkoitettu elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen.
Kurssit kustantaa KELA. Useat kuntoutuskeskukset järjestävät kursseja KELAn kilpailutuksen perusteella.

Kurssien hakuohjeet löytyvät KELA:n verkkosivulta. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Syke tiedottaa jäsenilleen myös ko. kursseista.

 

Tuetut lomat

Tuettu loma tarjoaa mahdollisuuden lomailla edullisesti yksin tai perheen kanssa.  Lomia järjestetään yleensä Suomessa sijaitsevissa lomakohteissa ja ne ovat pituudeltaan vajaan viikon mittaisia. Tuettuun lomaan liittyy omavastuu, joka vaihtelee kohteittain (n. 20-30€/pvä). Tuettuja lomia hakevat jäsenilleen mm. sydänyhdistykset, Hengitysliitto, Munuais- ja Maksaliitto ja Syke yhdessä jonkin lomajärjestön kanssa. Näitä ovat esim. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry, Hyvinvointilomat ja Solaris-lomat. Lomahakemus tulee lähettää lomajärjestölle. Syke tiedottaa jäsenilleen tarjolla olevista tuetuista lomista.

Sydänliiton kurssit

Kurssikalenteristamme löydät kaikki sydänyhteisön kurssit. Voit hakea erilaisia kursseja suodattimien avulla.

Lue lisää kuntoutumisesta
Sydänliitto

Sydänliitto mukana Pieni ele -keräyksessä

Lue artikkeli
Sydänliitto

Sairastumisesta toipuminen

Lue artikkeli
Sydänliitto

Masennus, alakuloisuus ja sydänsairaus

Lue artikkeli
Sydänliitto

Kursseja eteisvärinää sairastaville

Lue vastaus
Sydänliitto

Toipuminen sepelvaltimotaudin hoidon jälkeen

Lue vastaus
Sydänliitto

Uusi kysymys

Lue vastaus
Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot