Hyppää sisältöön
Etusivu / Helsingin Sydänkuntoutus ry:n vuosikokous 22.3.2023

Ennen varsinaista kokousta Etelä-Suomen piirin toiminnanjohtaja Anne Kitinoja-Kihlman kertoi sydänkuntoutujien viimeisimmistä ravintosuosituksista. Kuulimme uutta, mutta monet aikaisemmatkin ohjeet pätevät edelleen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Kulmala, sihteerinä Tuija Korppas,
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Mononen ja Anja Juhola. He toimivat myös ääntenlaskijoina.
Vuoden 2022 hallitus sai kokoukselta vastuuvapauden.

Hallitukseen seuraavalle kaudelle valittiin seuraavat henkilöt:
Kristina Lillqvist valittiin hallituksen puheenjohtajaksi
Hallituksen jäseniksi valittiin, Risto Maunula, Pirjo Holmberg, Eva Ratinen,
Marja Kakriainen ja Tuija Korppas, joka toimii sihteerinä.
Varajäseniksi valittiin Ismo Altio ja Leena Lehtelä

 

Kokouksessa kukitettiin ja kiitettiin yhdistyksen pitkäaikaista jäsentä ja sihteeriä Pirjo Holmbergiä hänen panoksestaan yhdistyksen hyväksi. Pirjo toimi sihteerinä vuodesta 2009 ja hän hoiti tehtäväänsä aktiivisesti, huolellisesti ja aina iloisesti. Olemme todella iloisia siitä, että Pirjo jatkaa hallituksen jäsenenä. Hänen tietämyksensä ja muistinsa yhdistyksen asioissa ovat korvaamattomia hallituksen toiminnassa. Kiitos Pirjo!

 

Vuoden sydänkuntoutujaksi valittiin Asko Turunen. Yhdistyksen fysioterapeutit ehdottavat hallitukselle vuosittain vuoden sydänkuntoutujaa. Perusteluissa oli Askon aktiivinen toiminta yhdistyksessä ja liikkuva elämäntapa sekä kanssaliikkujien kannustaminen ja rohkaisu.  Asko on muun liikunnan ohella alkanut tänä keväänä vetää Pingis -kerhoa. Lämpimät onnittelumme Askolle!

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot