Hyppää sisältöön
Etusivu / Puheenjohtajan joulutervehdys
Hyvät sykeläiset

Kulunut vuosi on merkinnyt siirtymistä pandemian jälkeiseen aikaan. Pääsimme tapaamaan toisiamme kasvokkain. SYKEn suunnitellut tapahtumat järjestettiin live-tapahtumina yhtä lukuunottamatta.

Joulukuussa Kaisa Hirn aloitti Syken uutena toiminnanjohtajana. Kaisa tuo mukanaan vankan kokemuksen toisen SYKEseen verrattavissa olevan yhdistyksen toiminnanjohtajuudesta. Meillä on hyvä syy odottaa, että SYKE tulee hyötymään siitä merkittävästi jo lähitulevaisuudessa.

Vuoden 2023 rahoitus on turvattu pääosin samantasoisena kuin tähänkin saakka. Tähän voimme olla tyytyväisiä, koska pelkoa oli sen supistumisesta.

SYKEn säännöt uusittiin kuluvan vuoden aikana. Siihen liittyen jouduimme järjestämään ylimääräisen jäsenkokouksen. Merkittävimmät jäsenkokouksen päätökset olivat, että 2023 jäsenmaksut pysyvät samoina kuin tänäkin vuonna ja että nykyinen hallitus ja puheenjohtaja jatkavat SYKEn vuosikokoukseen 25.3.2023 saakka.

Yhdistyksemme monipuolinen ja vilkas toiminta ei olisi mahdollista ilman suurta vapaaehtoisten joukkoa. Kiitän lämpimästi kaikkia vapaaehtoistoisia panoksestanne yhdistyksen hyväksi. Samalla toivon, että saisimme uusia vapaaehtoistoimijoita joukkoomme.

Toivotan kaikille sykeläisille rauhallista joulun aikaa sekä onnea ja iloa vuodelle 2023

Esko Sohlo
Puheenjohtaja

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot