Hyppää sisältöön

HYMYKS -hanke

HYMYKS -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maaseudulla toimivien yrittäjien ja pk-yritysten työntekijöiden tietoa, osaamista, jaksamista ja motivaatiota työkyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä vahvistaa työyhteisön terveyttä ja työkykyä edistäviä toimintoja.

HYMYKS -hanke on päättynyt. Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttivat vuosina 2022–2023 HYMYKS -hankkeen. Hankkeessa vahvistettiin maaseudun yrittäjien ja pk yrityksien henkilöstön terveyttä ja työkykyä monipuolisin menetelmin. Maaseudun yrittäjien ja pk yrittäjien tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vahvistettiin terveysneuvonnan ja -mittausten avulla sekä tuettiin yrittäjän mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn.
Hanke mahdollisti yrittäjille ja pk yrittäjien henkilöstölle arvokasta tietoa omista terveysmittausarvoista, kuten esimerkiksi valtimoterveyden mittaukset ja kehonkoostumusmittaus.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri järjestöjen ja paikallisyhdistysten, Keski-Suomen kuntien viranomaisten sekä julkisen terveydenhuollon kanssa ja työterveyshuollon.

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta.

Hankkeen aikana jalkauduttiin Keski-Suomen kuntiin eri kokoisten tapahtumien merkeissä vahvistamaan maaseudun yrittäjien terveyttä ja työkykyä sekä motivaatiota omiin terveystekoihin.

Kuuntele SYdänVinkit-podcastia

Hymyks -loppuraportti

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot