Hyppää sisältöön

Sydänpiiri yhdistystensä tukena

Sydänpiirin yksi tehtävä on tukea paikallisten sydänyhdistysten toimintaa ja kehittää sitä yhdessä heidän kanssaan.

Kaipaako yhdistyksesi tukea toiminnan kehittämisessä?

Yhdistyspalvelusta löytyy monipuolista tietoa ja tukea yhdistykselle oman toiminnan toteuttamiseksi. Sydänpiirin henkilökunta on mukana tarvittaessa yhdistysten kokouksissa, tapahtumissa ja toiminnassa sekä antaa yhdistyksille käytännön tukea ja ohjausta.

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

Sydänyhdistysten Teams-tapaamiset ja yhdistyskoulutukset

Sydänpiiri järjestää kuukausittain Teams-tapaamiset yhdistysten aktiivitoimijoille, jolloin on mahdollista saada vertaistukea ja vinkkejä toisilta yhdistyksiltä.

Yhdistys-Teamsit ovat keskiviikkoisin, klo 9-10.15.

Syksyn 2022 Teams-ajankohdat ovat
17.8., 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.

Teams -kutsu lähetetään automaattisesti Sydänyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä piirihallituksen jäsenille, jotka voivat lähettää tarvittaessa linkkiä eteenpäin muille yhdistyksen keskeisille toimijoille.

Sydänpiiri järjestää vuosittain myös  säännöllisiä koulutus- ja yhteistyöpäiviä sydänyhdistyksille, joita ovat mm. järjestöpäivät, yhdistysten kehittämispäivät ja vertaistukihenkilöiden täydennyskoulutus.

Hallituksen kokoukset

Tulossa

Yhdistyskummi -toiminta

Keski-Suomen Sydänpiiri on nimennyt jokaiselle Sydänyhdistykselle oman yhdistyskummin. Yhdistyskummin kanssa Sydänyhdistyksen toimijat voivat kehittää  yhdistyksen toimintaa ja saada lisää tietoa siitä, miten Sydänpiirin kehittämishankkeet näkyvät yhdistyksen toiminta-alueella ja miten ne  voivat linkittyä osaksi yhdistyksen toimintaa yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

  • Kristiina Pigg: Jyväskylän Sydänyhdistys, Kangasniemen Sydänyhdistys,Pieksämäen Seudun Sydänyhdistys
  • Emmiina Vertanen: Ala-Keiteleen Sydänyhdistys, Joutsan Seudun Sydänyhdistys
  • Jenni Kelja: Korpilahden Sydänyhdistys
  • Tuija Kontinen: Jämsän Seudun Sydänyhdistys, Karstulan Seudun Sydänyhdistys, Saarijärven Seudun Sydänyhdistys
  • Outi Raatikainen; Laukaan Seudun Sydänyhdistys, Pihtiputaan Sydänyhdistys, Viitasaaren Sydänydistys


Yhdistyskummin yhteystiedot löydät yhteystietosivulta

 

Yhteiset kampanjat ja tapahtumat sekä tilaisuudet

Vuosittainen sydänviikko useine eri tapahtumineen on iso ponnistus sydänyhteisölle. Sydänpiiriltä yhdistys saa tukea sydänviikon ja muiden kampanjoiden toteuttamiseen.

Sydänpiiirin hankkeet toteuttavat erilaista toimintaa ja tapahtumia yhdessä Sydänyhdistysten kanssa.

Haluamme tukea perustoiminnan ohella yhdistystemme uusia avauksia erityisesti yhdistysten yhteistoiminnan kehittämisessä, sydänmerkkiaterioiden eteenpäin viemisessä, elvytysosaamisen lisäämisessä sekä vertaistukitoiminnassa. Tarjoamme osaamista ja tukea erilaisiin sydänterveyteen liittyviin hankkeisiin ja tapahtumiin.

Jäsenjärjestöavustus

STEA voi myöntää keskusjärjestöille jäsenjärjestöavustusta, jonka keskusjärjestöt siirtävät edelleen oikeuskelpoisille, yleishyödyllisille jäsenjärjestöilleen pienavustuksina. Näiden pienavustusten (noin 1000€/yhdistys) tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa.

Keski-Suomen  Sydänpiiri on hakenut STEA:lta vuodesta 2019 lähtien jäsenyhdistysten käyttöön tarkoitettua jäsenjärjestöavustusta. Sydänpiirin hallitus on päättänyt jakoperiaatteet, joiden taustalla on sydänjärjestön strategia: Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Pienavustuksilla tuetaan sydänyhdistyksen toteuttamaa vapaaehtoistoimintaa, vertaistukitoimintaa, erilaisten sydänterveystapahtumien järjestämistä, virkistysretkien ja -tapahtumien järjestämistä, liikunta- ja vertaisryhmien järjestämistä ja niihin osallistumisen mahdollistamista sekä  vaikuttamistyötä. Järjestetyn toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Lisätietoa avustuksen käytöstä saa sydänpiiriltä.

Ohessa on jäsenjärjestöavustuksen vuosikello helpottamaan jäsenjärjestöavustuksen hakemiseen, käyttöön ja raportointiin liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenjärjestöavustuksen vuosikello

Jäsenkirjeet

SYKSY 2021

KEVÄT 2021