Hyppää sisältöön

Hankkeet

Keski-Suomen Sydänpiiri toimii aktiivisena sydänterveyden edistäjänä ja kehittäjänä. Tällä hetkellä käynnissä on Sydämestä sydämeen -hanke. Päättyneiden hankkeidemme loppuraportit ja materiaalit löydät myös verkkosivuiltamme.

Käynnissä olevat hankkeet

SYDÄMESTÄ SYDÄMEEN

Sydämestä Sydämeen -hankkeen tavoitteena on tukea alueemme vertaistukihenkilöitä, mahdollistaa sydänsairastuneiden ja heidän läheisten tuen saanti sekä tehdä vertaistuellinen toiminta näkyväksi hoitopoluille. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan matalan kynnyksen vertaistuellista toimintaa.

Hanke toteutetaan yhdessä Sydän Suomen – alueen kanssa.

Päättyneet hankkeet

HYMYKS-hanke

Hymyks-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maaseudulla toimivien yrittäjien ja pk-yritysten työntekijöiden tietoa, osaamista, jaksamista ja motivaatiota työkyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä vahvistaa työyhteisön terveyttä ja työkykyä edistäviä toimintoja.

Auttavat kylät

 

Auttavat kylät oli kyläturvalllisuushanke, jonka toiminta jakautuu neljään osa-alueeseen:

  1. Kylien turvallisuuskartoitukset ja -suunnitelmat
  2. Auttajaryhmien perustaminen ja valmentaminen
  3. Verkostoiminen, viranomaisyhteistyö, tiedottaminen
  4. Keski-Suomen naapuriaputoiminnan mallintaminen.
Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYDÄMEN ASIALLA

 

Sydämen asialla -hankkeessa vahvisti maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestään ja sairauksien ennaltaehkäisystä terveysneuvonnan ja -mittausten avulla. Kyliä tuettiin löytämään uusia ratkaisuja kehittää terveyttä edistävää toimintaa. Lue lisää!

NAAPURIT

 

NaApurit-hanke eli Nopean Avun Apurit – Vapaaehtoisten auttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi toimi 1.2.2019 – 31.5.2021. Hankkeessa muodostui 15 auttajaryhmää kuuden kunnan ja 20 kylän alueelle. Auttajaryhmätoimintaan sitoutui yli 100 henkilöä. Ryhmäläiset saivat hätäensiapu- ja alkusammutusvalmennusta.

Hankeen hallinnoijana oli Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Keski-Suomen Ely-keskus EU:n maaseuturahastosta.

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

DIGISTI KYLÄSSÄ

 

Digisti kylässä -hanke toimi 1.2.2019 – 31.1.2021.
Hankkeessa vahvistettiin kyläläisten taitoja erilaisten sähköisten palveluiden ja laitteiden käyttämisessä. Hankkeessa tuotettiin mm. digiklinikoita ja digipalvelupäiviä, digivertaistoimintaa ja digitutoreiden perehdytyksiä.

Digisti kylässä -hanketta Keski-Suomen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta. Sitä toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri yhteistyössä useiden paikallistoimijoiden kanssa.

Digituutorit

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

APETTA AVOILLE

 

Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen hanke toimi 2017-2020 STEA:n rahoituksella. Se päättyi 15.3.2020. Hanke vahvisti keskisuomalaisten yli 50-vuotiaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia edistää aivoterveyttä ja ehkäistä muistisairauksia. Hanke toteutettiin yhteishankkeena Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa.

Hanke tuotti Apetta aivoille – aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -kirjan sekä Aivomatkalaukun, joka sisältää toiminnallista materiaalia aivo- ja sydänterveydestä. Aivomatkalaukku on tarkoitettu ikääntyneiden ryhmäohjaukseen.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

KANDEE

 

KanDee-hanke toimi 1.1.2017 – 30.9.2018. Hankkeessa lisättiin keskisuomalaisten elvytysosaamista ja luotiin kyliin maallikkosydäniskurien toimintamalli. Keski-Suomen Sydänpiiri ry toimii hankkeen päätoteuttajana ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) osatoteuttajana. Hanketta rahoitti toteuttajien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYKETTÄ KYLÄSSÄ

 

Sykettä Kylässä -hanke toimi 2016-2019. Se päättyi 31.1.2019. Hankkeessa toimittiin seitsemällä kylällä ja kehitettiin yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hanke tuotti julkaisun Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi.

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri.

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot