Hyppää sisältöön

Hankkeet

Keski-Suomen Sydänpiiri toimii aktiivisena sydänterveyden edistäjänä ja kehittäjänä. Tällä hetkellä käynnissä ovat HYMYKS ja Sydämestä sydämeen -hanke. Päättyneiden hankkeidemme loppuraportit ja materiaalit löydät myös verkkosivuiltamme.

Käynnissä olevat hankkeet

Auttavat kylät

 

Auttavat kylät on kyläturvalllisuushanke, jonka toiminta jakautuu neljään osa-alueeseen:

  1. Kylien turvallisuuskartoitukset ja -suunnitelmat
  2. Auttajaryhmien perustaminen ja valmentaminen
  3. Verkostoiminen, viranomaisyhteistyö, tiedottaminen
  4. Keski-Suomen naapuriaputoiminnan mallintaminen.

HYMYKS-hanke

Hymyks-hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla toimivien yrittäjien ja pk-yritysten työntekijöiden tietoa, osaamista, jaksamista ja motivaatiota työkyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä vahvistaa työyhteisön terveyttä ja työkykyä edistäviä toimintoja.

SYDÄMESTÄ SYDÄMEEN

Teksti tulossa!

Päättyneet hankkeet

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYDÄMEN ASIALLA

 

Sydämen asialla -hankkeessa vahvisti maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestään ja sairauksien ennaltaehkäisystä terveysneuvonnan ja -mittausten avulla. Kyliä tuettiin löytämään uusia ratkaisuja kehittää terveyttä edistävää toimintaa. Lue lisää!

NAAPURIT

 

NaApurit-hanke eli Nopean Avun Apurit – Vapaaehtoisten auttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi toimi 1.2.2019 – 31.5.2021. Hankkeessa muodostui 15 auttajaryhmää kuuden kunnan ja 20 kylän alueelle. Auttajaryhmätoimintaan sitoutui yli 100 henkilöä. Ryhmäläiset saivat hätäensiapu- ja alkusammutusvalmennusta.

Hankeen hallinnoijana oli Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Keski-Suomen Ely-keskus EU:n maaseuturahastosta.

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

DIGISTI KYLÄSSÄ

 

Digisti kylässä -hanke toimi 1.2.2019 – 31.1.2021.
Hankkeessa vahvistettiin kyläläisten taitoja erilaisten sähköisten palveluiden ja laitteiden käyttämisessä. Hankkeessa tuotettiin mm. digiklinikoita ja digipalvelupäiviä, digivertaistoimintaa ja digitutoreiden perehdytyksiä.

Digisti kylässä -hanketta Keski-Suomen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta. Sitä toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri yhteistyössä useiden paikallistoimijoiden kanssa.

Digituutorit

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

APETTA AVOILLE

 

Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen hanke toimi 2017-2020 STEA:n rahoituksella. Se päättyi 15.3.2020. Hanke vahvisti keskisuomalaisten yli 50-vuotiaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia edistää aivoterveyttä ja ehkäistä muistisairauksia. Hanke toteutettiin yhteishankkeena Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa.

Hanke tuotti Apetta aivoille – aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -kirjan sekä Aivomatkalaukun, joka sisältää toiminnallista materiaalia aivo- ja sydänterveydestä. Aivomatkalaukku on tarkoitettu ikääntyneiden ryhmäohjaukseen.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

KANDEE

 

KanDee-hanke toimi 1.1.2017 – 30.9.2018. Hankkeessa lisättiin keskisuomalaisten elvytysosaamista ja luotiin kyliin maallikkosydäniskurien toimintamalli. Keski-Suomen Sydänpiiri ry toimii hankkeen päätoteuttajana ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) osatoteuttajana. Hanketta rahoitti toteuttajien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYKETTÄ KYLÄSSÄ

 

Sykettä Kylässä -hanke toimi 2016-2019. Se päättyi 31.1.2019. Hankkeessa toimittiin seitsemällä kylällä ja kehitettiin yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hanke tuotti julkaisun Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi.

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri.

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot