Hyppää sisältöön

Hankkeet

Keski-Suomen Sydänpiiri toimii aktiivisena sydänterveyden edistäjänä ja kehittäjänä. Tällä hetkellä käynnissä ovat Sydämen asialla -hanke ja Auttavat kylät -hanke. Päättyneiden hankkeidemme loppuraportit ja materiaalit löydät myös verkkosivuiltamme.

Käynnissä olevat hankkeet

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYDÄMEN ASIALLA

 

Sydämen asialla -hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestään ja sairauksien ennaltaehkäisystä terveysneuvonnan ja -mittausten avulla. Kyliä tuetaan löytämään uusia ratkaisuja kehittää terveyttä edistävää toimintaa. Lue lisää!

Auttavat kylät

 

Auttavat kylät on kyläturvalllisuushanke, jonka toiminta jakautuu neljään osa-alueeseen:

  1. Kylien turvallisuuskartoitukset ja -suunnitelmat
  2. Auttajaryhmien perustaminen ja valmentaminen
  3. Verkostoiminen, viranomaisyhteistyö, tiedottaminen
  4. Keski-Suomen naapuriaputoiminnan mallintaminen.

Päättyneet hankkeet

NAAPURIT

 

NaApurit-hanke eli Nopean Avun Apurit – Vapaaehtoisten auttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi toimi 1.2.2019 – 31.5.2021.

Hankkeessa mm.

– muodostui 15 auttajaryhmää kuuden kunnan ja 20 kylän alueelle. Jatkossa yli 100 maaseudun kyläläistä osaa aloittaa elvytyksen ja käyttää sydäniskuria. He saavat aikanaan hätäkeskukselta suoraan ilmoituksen elottomasta. Valmennuksissa harjoiteltiin myös alkusammutusta.
– tavoitettiin yli 4500 ihmistä, joille esiteltiin elvytyksen ja sydäniskurin käytön osaamisen tärkeyttä, 112- ja ”Löydä lähin sydäniskuri”-sovellusta sekä defi.fi-palvelua.
– pidettiin 71 elvytysvalmennusta, joihin osallistui 824 henkilöä, ja 10 virtuaalivalmennusta; neljässä sydänyhdistyksessä on nyt elvytysvastaavat.

Hankkeen materiaalit päivittyvät pian kylamme.fi sivuille sekä Keski-Suomen Sydänpiirin verkkosivuille.

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

DIGISTI KYLÄSSÄ

 

Digisti kylässä -hanke toimi 1.2.2019 – 31.1.2021.
Hankkeessa vahvistettiin kyläläisten taitoja erilaisten sähköisten palveluiden ja laitteiden käyttämisessä. Hankkeessa tuotettiin mm. digiklinikoita ja digipalvelupäiviä, digivertaistoimintaa ja digitutoreiden perehdytyksiä.

Digisti kylässä -hanketta Keski-Suomen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta. Sitä toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri yhteistyössä useiden paikallistoimijoiden kanssa.

Digituutorit

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

APETTA AVOILLE

 

Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen hanke toimi 2017-2020 STEA:n rahoituksella. Se päättyi 15.3.2020. Hanke vahvisti keskisuomalaisten yli 50-vuotiaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia edistää aivoterveyttä ja ehkäistä muistisairauksia. Hanke toteutettiin yhteishankkeena Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa.

Hanke tuotti Apetta aivoille – aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -kirjan sekä Aivomatkalaukun, joka sisältää toiminnallista materiaalia aivo- ja sydänterveydestä. Aivomatkalaukku on tarkoitettu ikääntyneiden ryhmäohjaukseen.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

KANDEE

 

KanDee-hanke toimi 1.1.2017 – 30.9.2018. Hankkeessa lisättiin keskisuomalaisten elvytysosaamista ja luotiin kyliin maallikkosydäniskurien toimintamalli. Keski-Suomen Sydänpiiri ry toimii hankkeen päätoteuttajana ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) osatoteuttajana. Hanketta rahoitti toteuttajien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Keski-Suomen Sydänpiiri Ry

SYKETTÄ KYLÄSSÄ

 

Sykettä Kylässä -hanke toimi 2016-2019. Se päättyi 31.1.2019. Hankkeessa toimittiin seitsemällä kylällä ja kehitettiin yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hanke tuotti julkaisun Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi.

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri.

 

Haku

Löytynyt 0 tulokset