Hyppää sisältöön
Tuija Kontinen, Sydämen asialla -hankkeen projektipäällikkö
Julkaistu 15.9.2022

Sydämen asialla -hankkeen aikana kerättiin aineistoa Terveyden lukutaito -tutkimusta varten. Aineistoa kerättiin  aikavälillä 06/2021-05/2022 ympäri Keski-Suomea hankkeen tapahtumissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 594 henkilöä. Tutkimusraportti sisältää myös kattavan katsauksen Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveysmittausten tuloksiin.

Johtopäätöksenä tutkimuksen tuloksista voidaan todeta seuraavaa:

  • Tutkimukseen osallistuneilla oli aiempiin tutkimuksiin verrattuna keskimääräistä korkeampi terveyden lukutaito. Todennäköisesti henkilöt, joilla on hyvä terveyden lukutaito, hakeutuvat terveystiedon äärelle ja ovat kiinnostuneita oman terveytensä edistämisestä ja ylläpitämisestä.
  • Valtimotautiriski oli pienempi niillä alle 65-vuotiailla henkilöillä, joilla oli hyvä terveyden lukutaito. Hyvä terveyden lukutaito saattaa lisätä ymmärrystä elintapojen merkityksestä oman terveyden ylläpitämisessä ja tuo paremmat edellytykset soveltaa esimerkiksi median tarjoamaa informaatiota oman terveyden edistämiseksi.
  • Hyvinvointitapahtumat ovat edelleen hyvä keino tavoittaa ihmisiä. Tutkimukseen vastanneista osallistujista 17 % ei käyttänyt internetiä ollenkaan. Hankkeen järjestämissä tapahtumissa on tavoitettu myös henkilöitä, jotka ovat tulleet paikalle sattumalta eivätkä olisi hakeutuneet terveysmittauksiin omaan terveyskeskukseen.

Ohessa on tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan luettavaksi. Tutkimusraportti