Etusivu / Sydändigi / Osa 1 / 3 Sydänterveyssivustot

Sydänterveyssivustot

Katso luentovideo vierestä.

Alempaa löydät luennon tekstinä.

Sydänterveyssivustoja voi käyttää opastamisessa, tai oman terveyden edistämisessä. Opastaessa tärkeää on kuunnella asiakasta ja hänen kiinnostuksenkohteitaan. Kaikki eivät ole valmiita saamaan sydänsairauksista tietoa, vaikka se olisi opastajan mielestä erittäin tärkeää. Tutki yhdessä opastettavan kanssa erilaisia luotettavan terveystiedon sivustoja.

Sydan.fi

Sydänliiton verkkosivusto, jolla on paljon asiaa aina sydänsairauksista ruokaan ja hyvinvointiin asti. Apua ja tukea -kohdasta löytyvät sydänpotilaalle tärkeät kuntoutus ja vertaistuki.

Terveyskirjasto.fi

Terveyskirjasto on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin sivusto, jossa on tekstejä eri sairauksista potilaan näkökulmasta.

Terveyskyla.fi

Terveyskylä on yliopistosairaaloiden ylläpitämä sivusto, josta löytyy ajantasaista tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta. Terveyskylästä löytyy taloja, jotka on teemoitettu mm. sairauden mukaan. Esimerkkeinä taloista: Sydänsairaudet-talosta löytyy luotettavaa tietoa sydänsairauksista, tutkimuksista ja hoidosta. Tutkimukseen tulijan talosta löytyy tietoa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Päivystystalosta löytyy tietoa päivystyksellistä hoitoa vaativista oireista.

Omahoidon tueksi osiosta löytyy itsehoito- ja kuntoutusoppaita. Joistakin taloista, kuten lastentalosta, löytyy chat-palveluita, joiden kautta voi kysyä mieltä askarruttavia asioita. Terveyskylästä löytyy myös oirenavigaattori. Lisäksi Omapolku-osiosta pääsee valitsemaan omahoito-ohjelmia vahvan tunnistautumisen kautta. Sinne on myös mahdollista tallentaa verensokeri- tai verenpainetietoja, jotka kerääntyvät Omatietovarantoon. Digihoitopolku täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä, mutta niihin tarvitaan lähete.

Kanta.fi/omakanta

Omakanta sivustolla on henkilöistä kerättyä terveystietoa mm. sairauskertomukset, laboratoriotutkimukset, reseptit. Omakanta sivustolle mennään vahvan tunnistautumisen kautta. Kun opastettavan kanssa käy läpi Omakantaa, heille on mahdollista tarjota hyödyllinen verkkokoulu, jossa on pieniä lyhyitä videoita.

Tutustu myös Omakannan kurssiin.

Omaolo.fi

Omaolossa voi tehdä arvion hoidon tarpeesta kiireettömissä tilanteissa:

  • yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi
  • terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
  • sairauden tai sen riskien arviointi

Omaolo ohjaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin Omaolon sisällä tai ulkopuolisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Apotti ja Maisa

Apotti on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistävä järjestelmä. Sairaalat ja terveysasemat keräävät yhteen tiedot potilaan hoidosta. Maisa on Apotin asiakasjärjestelmä ja se on asiointikanava terveys- ja sosiaalihuoltoon. Maisasta pääsee suoraan Omakannan puolelle, ja sitä voi käyttää puhelinsovelluksella tai maisa.fi sivustolla. Apotti on käytössä ainakin Helsingissä, Vantaalla ja useissa lähikunnissa Etelä-Suomen alueella.

Luennon materiaali

Katso tästä esityksen materiaali: