Etusivu / Yhdistyksille / Kiertävä Sydänpiste -hanke

Kiertävä Sydänpiste

Sydänliitto Etelä-Suomen Alue ry on hakenut ja saanut rahoituksen Kiertävä Sydänpiste -hankkeelle vuosiksi 2023-2025 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Vuonna 2024 hankkeen alueen laajeni Uudenmaan lisäksi Kymenlaaksoon.

 

Hanke koostuu Sydänpäivistä, toiminnallisista vertaistukiryhmistä ja luontokuntosalitoiminnasta, jotta yli 65-vuotiaiden korkeassa sydämen eteisvärinä- ja vajaatoimintariskissä olevien uusimaalaisten tietoisuutta kyseisten sairauksien varhaisesta toteamisesta, omahoidosta, hoitoon hakeutumisesta ja sydänyhdistystoiminnasta voitaisiin lisätä. Hankkeen toiminta jatkuu siitä, mihin hoitopolku terveydenhuollossa päättyy tai vaikuttaa jopa siihen, että hoitopolulle ei tarvitse ensinkään astua, kun sydänsairaus on saatu ennaltaehkäistyä.

Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriö, joka on mahdollista jäljittää säännöllisellä pulssin tunnustelulla. Sen yleisimmät riskitekijät ovat kohonnut verenpaine ja ylipaino. Sitä esiintyy erityisesti sydämen vajaatoimintaa sairastavilla. Se myös altistaa aivoinfarkteille. Arki rytmihäiriön kanssa voi tuntua epävarmalta. Sydämen vajaatoimintakin yleistyy merkittävästi 70 ikävuoden paikkeilla. Vajaatoiminnan oireita voi olla vaikea tunnistaa, eikä omahoidon merkitystä vointiin aina tiedosteta. Molemmissa sydänsairauksissa varhaisella toteamisella ja hoidolla sekä itsehoidolla on merkitystä ennusteeseen.

Sydänpäivä-kiertueet

Sydänpäivä-kiertue pysähtyy Uudenmaan ja Kymenlaakson sydänyhdistysten paikkakunnilla kahdesti vuodessa tarjoten tietoa, tukea ja toimintaa. Kiertueiden avulla eteisvärinä- ja vajaatoimintariskissä olevat uusimaalaiset tiedostavat oman roolinsa eteisvärinän ja vajaatoiminnan tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Potilaiden tietoisuus sydänyhdistysten tarjoamasta vertaistuesta sekä yhteisöllisyydestä kasvaa ja omahoitotaidot vahvistuvat. Myös sydänyhdistysten toimijoiden vapaaehtoistyö helpottuu ja tulee houkuttelevammaksi. Jokaista Sydänpäiviä järjestävää yhdistystä tavataan etäyhteydellä vähintään kerran ennen tapahtumaa.

Sydänpäivät

Luontokuntosalit

Uudenmaan ja Kymenlaakson sydänyhdistykset järjestävät kolmen kerran luontokuntosaleja syksyisin ja keväisin. Ne lisäävät uusimaalaisten vajaatoimintapotilaiden vertaistuen saavutettavuutta ja yhteisöllisyyttä ryhmämuotoisella toiminnalla sekä kasvattavat liikuntauskallusta sydänsairauden kanssa. Luontokuntosaleilla mukana olevat vertaisohjaajat ja -liikkujat saavat mielekästä tekemistä ja tuntevat työnsä merkitykselliseksi. Luontokuntosaleja ohjaavat ammattilaiset ja vertaisohjaajat koulutetaan tehtäväänsä. Lisäksi vertaisohjaajille järjestetään etäyhteydellä tukitapaamisia kahdesti kaudessa.

Luontokuntosalit

Sydänryhmät

Eteisvärinäpotilaiden vertaistuen saavutettavuus ja yhteisöllisyys paranevat ja omahoitomotivaation lisääntyessä elämänlaatu paranee, kun paikalliset sydänyhdistykset järjestävät Sydänpiste-hankkeessa pilotoituja toiminnallisia vertaistukiryhmiä eli Sydänryhmiä. Ryhmät kokoontuvat vertaisohjaajan johdolla neljästi kaudessa. Yhdellä tapaamiskerralla ryhmäläiset voivat kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä terveysalan ammattilaiselta etäyhteydellä. Vertaisohjaajia koulutetaan tehtävään vuosittain. Heidän vapaaehtoistyötään tuetaan kahdesti kaudessa järjestettävillä tukitapaamisilla.

Sydänryhmät

Yhteistyö terveydenhuoltoon

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyö sydänyhteisön ja hyvinvointialueiden terveydenhoidon ammattilaisten välillä. Paikallisten hyvinvointialueiden (Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet) sydänpotilaita hoitaviin tahoihin luodaan yhteys, jotta he voivat ohjata potilaita sydänyhdistysten järjestämään toimintaan, mukaan lukien Sydänpäiviin, luontokuntosaleihin ja sydänryhmiin. Ammattilaisten kanssa rakennetaan sydänyhdistyksille rooli sydänpotilaan hoitopolulle. Yhteistyökäytännöllä tuetaan sydänpotilaiden ohjautumista sydänyhdistystoiminnan pariin hoitopolun jatkeena.

Ammattilaisille

Lisätietoa

Sydänliitto Etelä-Suomen Alue ry:n hankesuunnittelijat Kiertävä Sydänpiste -hankkeessa:

Suvi-Päivikki Salo (sh), 040 765 0744 tai suvi-paivikki.salo@sydanliitto.fi

Elina Peltola (th), 050 352 2144 tai elina.peltola@sydanliitto.fi

 

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Sydänliitto Etelä-Suomen Alue ry:n toiminnanjohtajasta ja kahdesta hankesuunnittelijasta, sydänyhdistyksen edustajista sekä terveysalan ammattilaisista hankkeen alueelle kuuluvilta hyvinvointialueilta (Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet). Kiertävä Sydänpiste -hanke ei ulotu Helsinkiin, sillä Helsingissä toimii STEA-rahoitteinen Sydänpiste-hanke. Tällä aiemmalla Sydänpiste-hankkeella on pilotoitu mm. sydänryhmiä, joista Kiertävä Sydänpiste-hankekin koostuu osittain. Sydänpiste -hankkeen näkyvin tuotos on Helsingissä Postitalon HUS sydänpoliklinikalla sijaitseva Sydänpiste. Lisätietoja Sydänpiste-hankkeesta osoitteessa http://sydan.fi/etelasuomi/sydanpiste

Uskalla liikkua! -sydänpäiväkiertue syksy 2023

Kiertueen yhteenveto

Sydänryhmät

Sisältökuvaus

Luontokuntosalit

Sisältökuvaus