Hyppää sisältöön

Sydämen asialla -hankkeessa vahvistettiin maaseudun asukkaiden terveyden lukutaitoa

Sydämen asialla -hanke on päättynyt. 

Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttivat vuosina 2021–2022 Sydämen asialla -hankkeen. Hankkeessa vahvistettiin maaseudun asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia monipuolisin menetelmin. Maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vahvistettiin terveysneuvonnan ja -mittausten avulla sekä tuettiin yksilön mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn.  Hanke mahdollisti kyläläisten kohtaamisia tapahtumien, Sydänkahviloiden sekä webinaarien etäkatsomoiden merkeissä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri järjestöjen ja paikallisyhdistysten, Keski-Suomen kuntien viranomaisten sekä julkisen terveydenhuollon kanssa.

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta.

 

 

 

Hankkeessa saavutettua

Hankkeen aikana jalkauduttiin jokaiseen Keski-Suomen kuntaan eri kokoisten tapahtumien merkeissä vahvistamaan maaseudun asukkaiden terveyden lukutaitoa ja edistämään sen myötä heidän terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen tulokset: 

 • 102 erikokoista tapahtumaa Keski-Suomen maaseutualueilla
 • Tapahtumissa ja sydänkahviloissa tavoitettiin yhteensä n. 4700 maaseudun asukasta
 • 1108 maaseudun asukasta osallistui terveysmittauksiin ja sai henkilökohtaista terveysneuvontaa
  • 773 osallistui laajoihin terveysmittauksiin, 335 erillisiin eteisvärinän seulontamittauksiin
 • Tunne pulssisi -ohjauksen ja eteisvärinän seulonnan avulla tavoitettiin n. 2100 maaseudun asukasta
 • Järjestettiin 8 webinaaria eri terveyteen liittyvistä teemoista
 • Käynnistettiin uusi Sydänkahvila -toimintamalli. Sydänkahvilassa eri terveyden edistämisen teemoihin liittynyt alustus välitettiin etäyhteydellä organisoijan puolesta neljään eri ”kahvilaan”. Kahvilat kokoontuivat fyysisesti paikan päällä Joutsassa, Karstulassa, Äänekoskella ja Pihtiputaalla. Toimintamalli kokosi eri tapaamiskerroilla yhteensä n. 200 osallistujaa. Toiminta jatkuu hankkeen jälkeen Keski-Suomen Sydänpiirin ja sydänyhdistysten organisoimana. 
 • Petäjäveden ja Karstulan kunnissa toteutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kyselyt ja keskustelufoorumit tulosten äärellä. Kyselyihin osallistui yhteensä 337 maaseudun asukasta. Koonti tuloksista alla liitteissä.
 • Järjestettiin kolme elintapamuutokseen tähtäävää Verkkopuntari -ryhmävalmennusta. Ryhmävalmennuksiin osallistui yhteensä 28 maaseudun asukasta.
 • Terveyden lukutaito -tutkimus, johon osallistui yhteensä 594 maaseudun asukasta.
 • Hankkeen tuloksena syntyi Terveyden lukutaito -tutkimuksesta ja siihen liittyneistä terveysmittauksista koottu tutkimusraportti. (Raportti alla liitteissä).
 • Hanke tavoitti eri menetelmien kautta kaiken kaikkiaan yhteensä n. 5500 maaseudun asukasta toimintansa aikana.

 

Hankkeen sisältöjä olivat:

 • Erilaisten hyvinvointitapahtumien järjestäminen ja kerhoihin & tapahtumiin osallistuminen. Terveyden lukutaidon vahvistaminen tapahtumissa: Terveysneuvonta monipuolisin menetelmin, erilaiset toiminnalliset harjoitukset, yleisöluennot ja sähköisten terveyspalveluiden käytön ohjaus
 • Maksuttomat terveysmittaukset tapahtumien yhteydessä
 • Sote-palvelujen kyselyt kuntalaisille ja niihin kytkeytyneet keskustelufoorumit, joissa käytiin tulokset läpi ja kyläläisillä oli mahdollisuus ideoida kylänsä terveyttä edistävää toimintaa ja tarpeita
 • Webinaarit ja niihin liitetyt etäkatsomot
 • ”Digitaalisten kyläkerhojen” eli Sydänkahviloiden käynnistäminen
 • Verkkopuntari -ryhmävalmennus työkalun kokeileminen
 • Terveyden lukutaito -tutkimuksen tekeminen

 

Hankkeen aikana tuotettiin tietoa maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilasta ja terveyden lukutaidosta sekä näiden suhteesta toisiinsa. Aineistosta tehtiin yhteenveto, liitteenä on tutkimusraportti hyödynnettäväksi maakunnallisessa terveyden edistämistyössä.

 

Liitteet: 

Terveyden lukutaito -tutkimuksen raportti

Karstulan ja Petäjäveden sosiaali- ja terveyspalvelujen kyselyiden koonti

Sydämen asialla -loppuraportti_netti

16.9.2022 pidetyn Sydämen asialla -webinaarin (hankkeen päätöswebinaarin) materiaalit: 

Luentodiat:

Risto Janhunen: Uuden rahoituskauden tuomat mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Johanna Eronen: Terveyden lukutaito, mitä se on?

Johanna Toivola: Vaikuttavaa elintapaohjausta verkossa

Essi Nirhamo: Mistä motivaatio liikkumiseen?

Tuija Pusa: Mihin ravitsemustietoon voi luottaa?

 

Hankkeen toiminta-aika:

1.1.2021-30.09.2022

 

Yhteystiedot:

 

Projektipäällikkö Tuija Kontinen

Keski-Suomen Sydänpiiri ry
Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
tuija.kontinen@sydan.fi
puh. 045 1955858

 

Projektikoordinaattori Saija Ylönen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
saija.ylonen@jamk.fi
puh. 050 3504081

 

Projektisairaanhoitaja Emmiina Vertanen

Keski-Suomen Sydänpiiiri ry
Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
emmiina.vertanen@sydan.fi
puh. 045 8933888

 

Projektiasiantuntija Susanna Nurmeksela

(Terveyden lukutaito -kysely)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
susanna.nurmeksela@jamk.fi
puh. 040 6372355

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot