Hyppää sisältöön
Etusivu / Vertaistukihenkilöille on tarjolla työnohjausta

Työnohjaus on erittäin suositeltavaa kaikille, jotka toimivat aktiivisesti vertaistukihenkilöinä. Vertaistukihenkilöt toimivat vapaaehtoisina vaativassa ihmissuhdetehtävässä. Sydänpiiri tai valtakunnallinen yhdistys järjestää ryhmämuotoisen työnohjauksen, johon vertaistukihenkilö voi hakeutua. Työnohjaus voi toteutua lähi- tai verkkotapaamisina.

Työnohjausryhmä voi kokoontua ennalta sovitun ajanjakson – esimerkiksi puoli vuotta tai vuoden – ja olla ns. suljettu ryhmä. Silloin ryhmään osallistutaan alusta lähtien eikä siihen voi tulla enää aloituksen jälkeen mukaan.

Työnohjausryhmä voi olla myös avoin ryhmä, joka kokoontuu esimerkiksi 4-6 kertaa vuodessa. Mukaan voivat tulla eri kerroille he, jotka kokevat sen sillä hetkellä tarpeelliseksi.

Työnohjaukseen osallistuvalla ei tarvitse olla tapahtunut mitään ongelmallista. Ryhmätyönohjauksessa osallistujalla on mahdollisuus oppia omista ja muiden kokemuksista sekä saada tukea vapaaehtoistehtäväänsä. Tärkeää on myös yhteisen ilon kokeminen sekä ymmärrys siitä, ettei ole ajatuksineen ja tunteineen yksin. Ryhmän tuen avulla näkökulma asioihin yleensä laajenee ja kynnys uusien toimintatapojen kokeiluun madaltuu. Ryhmä tukee sekä vertaistukihenkilönä että ihmisenä kasvua ja kehittymistä.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut