Etusivu / Toiminta / Vaikuttaminen kunnassa ja hyvinvointialueella

Vaikuttaminen kunnassa ja hyvinvointialueella

Sydänliiton yhtenä toiminnan painopisteenä on vaikuttaminen. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että Sydänliiton tuotteita ja palveluita hyödynnetään kunnassa ja hyvinvointialueella. Sydänyhdistyksellä on mahdollisuus olla mukana ja olla halutessaan merkittävä toimija tässä vaikuttamistyössä yhteistyössä oman piirinsä kanssa. Tämän sivuston tarkoituksena on tukea vaikuttamistyöstä innostunutta sydänyhdistystä toimissaan.

Kiinnostaako yhdistystänne vaikuttamistyö?

Sydänyhdistys voi tehdä vaikuttamista hyvin monella tavalla riippuen yhdistyksen kiinnostuksesta ja resursseista. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon keskustelemalla päätöksentekijöiden kanssa. Tarjolla oleva tukimateriaali tukee erityisesti vaikuttamistyötä, joka kohdistuu kunnan ja hyvinvointialueiden poliittisiin päättäjiin ja niihin viranhaltijoihin, joilla on päätösvaltaa omalla vastuualueellaan. Myös yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen esim. sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa on osa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Vaikuttamisessa on tärkeää saada mahdollisimman laaja rintama asian taakse. Kannattaa miettiä, mitä järjestöjä tai muita toimijoita voisit pyytää mukaan. Vaikuttamista voi olla esimerkiksi kunnan ja hyvinvointialueen poliitikolle ja virkamiehelle suunnattu sähköpostiviesti, puhelu tai tapaaminen. Tärkeää on tarjota aina ratkaisuja, ei vain listata ongelmia.

Yhteiskunnallista vaikuttamista EI ole esimerkiksi yleinen tiedottaminen sydänterveydestä ja oman toiminnan esittely.

Esimerkki paikallisesta vaikuttamisesta

Paikallinen sydänyhdistys haluaa saada oman kuntansa sitoutumaan Sydänmerkki-aterioiden käyttöön joukkoruokailuissa. Yhdistys laatii Sydänliiton Yhdistyspalvelun materiaaleja hyödyntäen viestin kunnan ruokapalveluista vastaavalle virkamiehelle sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille.

Viesti perustelee, miksi asia on tärkeä ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. Siihen voi liittää pyynnön päästä keskustelemaan asiasta tarkemmin ja/tai ehdottaa valtuustoaloitteen tekemistä. Tapaamiseen voi pyytää mukaan esim. piirin toiminnanjohtajan.

Samalla yhdistyksessä laaditaan asiaa tukeva kuntalaisaloite sekä mielipidekirjoitus paikallislehteen. Viestin leviämistä tehostetaan jakamalla aloitetta ja kirjoitusta paikallisissa sosiaalisen median ryhmissä.