Etusivu / Toiminta / Vaikuttaminen kunnassa ja hyvinvointialueella

Vaikuttaminen kunnassa ja hyvinvointialueella

Me kaikki Sydänliiton toimijat toimimme, jotta mahdollisimman harva sairastuisi sydänsairauksiin, yhä harvempi kuolisi ennenaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin ja kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että Sydänliiton tuotteita ja palveluita hyödynnetään kunnassa ja hyvinvointialueella. Sydänyhdistyksien toiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä yhteistyö hyvinvointialueen ja kunnan kanssa on keskeistä yhteisten tavoitteittemme saavuttamiseksi.

Kaikessa vaikuttamistyössä on hyvä olla yhteydessä omaa sydänpiiriin tai -alueeseen ja tehdä vaikuttamista yhdessä sen kanssa. Tämän sivuston tarkoituksena on tukea vaikuttamistyöstä innostunutta sydänyhdistystä toimissaan.

Kiinnostaako yhdistystänne vaikuttamistyö?

Sydänyhdistys voi tehdä vaikuttamista hyvin monella tavalla riippuen yhdistyksen kiinnostuksesta ja resursseista. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon keskustelemalla päätöksentekijöiden kanssa. Tarjolla oleva tukimateriaali tukee erityisesti vaikuttamistyötä, joka kohdistuu kunnan ja hyvinvointialueiden poliittisiin päättäjiin ja niihin viranhaltijoihin, joilla on päätösvaltaa omalla vastuualueellaan. Myös yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen esim. sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa on osa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Vaikuttamisessa on tärkeää saada mahdollisimman laaja rintama asian taakse. Kannattaa miettiä, mitä järjestöjä tai muita toimijoita voisit pyytää mukaan. Vaikuttamista voi olla esimerkiksi kunnan ja hyvinvointialueen poliitikolle ja virkamiehelle suunnattu sähköpostiviesti, puhelu tai tapaaminen. Tärkeää on tarjota aina ratkaisuja, ei vain listata ongelmia.

Yhteiskunnallista vaikuttamista EI ole esimerkiksi yleinen tiedottaminen sydänterveydestä ja oman toiminnan esittely.

Esimerkki paikallisesta vaikuttamisesta

Paikallinen sydänyhdistys haluaa saada oman kuntansa sitoutumaan Sydänmerkki-aterioiden käyttöön ruokapalveluissa. Yhdistys laatii Sydänliiton Yhdistyspalvelun materiaaleja hyödyntäen viestin kunnan ruokapalveluista vastaavalle virkamiehelle sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille.

Viesti perustelee, miksi asia on tärkeä ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. Siihen voi liittää pyynnön päästä keskustelemaan asiasta tarkemmin ja/tai ehdottaa valtuustoaloitteen tekemistä. Tapaamiseen voi pyytää mukaan esim. piirin toiminnanjohtajan.

Samalla yhdistyksessä laaditaan asiaa tukeva kuntalaisaloite sekä mielipidekirjoitus paikallislehteen. Viestin leviämistä tehostetaan jakamalla aloitetta ja kirjoitusta paikallisissa sosiaalisen median ryhmissä.