Skip to content

Järjestä koulutus

Yhdistyskoulutus tukee yhdistystoimintaa ja vapaaehtoisen osaamista. Se on tavoitteellista, helposti saavutettavaa ja tarkoitettu sydänyhteisön toiminnasta kiinnostuneille.

Tule, opi ja innostu!​

Järjestä koulutus -sivun tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää yhdistyskoulutuksien järjestämistä sydänyhteisössä. Se tarjoaa valmiita materiaaleja koulutuksien tarvearviointiin, suunnittelemiseen ja markkinointiin, työn ja kustannusten jakoon ja toteuttamiseen sekä ohjeistaa koulutuksen palautteen keräämistä ja vaikutuksien arvioimista.

Tässä sinulle valmiita työkaluja, joilla rakennat laadukkaan yhdistyskoulutuksen.

Sivu on syntynyt sydänpiirien, valtakunnallisten yhdistysten ja Sydänliiton yhdistyskouluttajien yhteisistä toiveista kehittää yhdistyskoulutuksia ja yhteistyön tuloksena.

Tarvitsevatko yhdistykset koulutusta?

Sydänyhteisön yhdistyskoulutuksien järjestäminen perustuu todennettuun tarpeeseen. Tämä vuosikello kuvaa tapaa, jolla seuraavan vuoden koulutustarve ja -tarjonta selviävät.

Sydänpiirit ja valtakunnalliset yhdistykset kirjaavat seuraavan vuoden koulutustoiveet Teamsiin (Sydänpiirit ja valtakunnalliset -tiimi/Koulutukset/ Yhdistyskoulutukset ja tulevat tarpeet – välilehti).

 Kun liiton seuraavan vuoden koulutukset on yhdessä valittu syksyn järjestöpäivillä, päätös siirtyy Sydänliiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelman valmistelutyöhön.

Ohje sisällön rakentamiseksi tai päivittämiseksi Avaa

Ohje kuvaa, kuinka yhdistyksien ääni koulutuksen kohderyhmänä kuuluu piirien ja liiton kouluttajien tukena koulutuksen rakentamisessa tai päivittämisessä.

Materiaali työn- ja kustannustenjakokeskusteluun Avaa

Materiaali kirkastaa koulutuksen rakentamisen tai päivittämisen yhteydessä työjakoon ja kustannuksiin liittyviä tekijöitä ja auttaa päättämään niistä.

 

Jokainen Sydänpiirin ja -liiton sekä valtakunnallisten yhdistyksien työntekijä voi tuoda ideoita ja muita kehittämisehdotuksia yhdistyskoulutuksiin Teamsin Sydänpiirit ja valtakunnalliset -tiimin Koulutukset-kanavalla.

Lisätietoja yhdistyskoulutuksien kehittämisestä:

kirsi.airos@sydanliitto.fi, p. 050 584 9463

annukka.alapappila@sydanliitto.fi, p. 040 502 9091

Search

Found 0 results