Skip to content

Vertaistukitoiminta

Sydänsairaus herättää usein kysymyksiä ja monenlaisia tunteita, sillä onhan sydän tärkeä elämää ylläpitävä moottori. Mieleen nousee herkästi myös ajatus siitä, olenko ainoa, jolle on käynyt näin.

Vertainen ymmärtää toista, samankaltaista kokenutta. Vertaistuki voi toteutua kaikessa sydänyhteisön toiminnassa ja tapahtumissa. Järjestettyä vertaistukitoimintaa tarjoavat koulutetut vertaistukihenkilöt. Seuraavaksi löydät tietoa järjestetystä vertaistukitoiminnasta. Tule mukaan toimimaan mukavaan joukkoomme!

Vertaistukihenkilöt

Vertaistuki perustuu kokemusten jakamiseen. Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneen läheisiä. He ovat kouluttautuneet tähän vapaaehtoistoiminnan tehtävään, koska haluavat toimia kuuntelijoina, rohkaisijoina ja tiedonvälittäjinä sairastuneelle tai hänen läheiselleen. Toiminnassa on mukana eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Katso tästä Riston tarina

Vertaistukitoiminnan periaatteet

Vertaistukitoimintaa ohjaavat sydänyhteisön yhteiset periaatteet: vapaaehtoisuus, rohkeus, ihmisen kunnioittaminen, luotettavuus, asiantuntemus ja tavoitteellisuus.

Lue lisää vertaistukitoiminnan periaatteista

 

Sinustako vertaistukihenkilö?

Vertaistukihenkilö on sydänsairastunut tai sairastuneen läheinen, joka on selvinnyt sairastumisen aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Vertaistukihenkilö keskustelee, kuuntelee ja kannustaa. Hän on vapaaehtoistoimija, tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa omien kokemustensa perusteella.

Vertaistukihenkilöiden peruskoulutuksesta jokainen toimintaan mukaan tuleva saa valmiudet kunnioittavaan ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen sekä voimavaroja tukevaan keskusteluun. Koulutuksen aikana selviävät Sydänliiton vertaistukitoiminnan perusteet sekä käytännöt.

Ota yhteyttä oman asuinalueesi sydänpiiriin tai valtakunnalliseen sydänyhdistykseen.  Keskustele vertaistukivastaavan kanssa ja tehkää yhdessä päätös koulutukseen osallistumisesta.

Sydänpiirien ja valtakunnallisten yhdistysten yhteystiedot löydät täältä.

Yhteystiedot

Peruskoulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

Koulutuskalenteri

 

Vertaistukitoiminnan tehtävät

Vertaistukihenkilöt kohtaavat sairastuneita ja läheisiä erilaisissa ympäristöissä. Keskustelut ovat aina ehdottoman luottamuksellisia. Vertaistukihenkilö voi jakaa kokemustietoaan monin tavoin. Tehtäviä on erilaisia – voit valita itse sinulle luontevan tavan toimia kahden kesken tai ryhmässä, kasvokkain tavaten tai verkkoympäristössä.

Voit määrittää tehtävien myötä, kuinka paljon aikaa haluat toimintaan antaa. Osa tehtävistä on satunnaisia, kuten puhelinyhteydenotot tai tapaamiset. Voit käydä halutessasi säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuussa, sairaalakäynneillä. Voit olla mukana myös kertaluonteisesti esimerkiksi kursseilla tai tapahtumissa.

Löydä oma tapasi toimia!

Vertaistukihaku

Sydänliiton vertaistukihenkilöt löytyvät vertaistuen hakupalvelusta.

Tutustu hakupalveluun tästä

Sydänyhdistysten vertaistukitoiminta

Uudet vertaistukihenkilöt löydetään usein sydänyhdistysten toiminnan parista.  Sydänyhdistyksen toimija voi kertoa uudesta vertaistukitoiminnasta kiinnostuneesta henkilöstä sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaavalle. Hän keskustelee toiminnasta kiinnostuneen henkilön kanssa ja he tekevät yhdessä päätöksen vertaistukihenkilön peruskoulutukseen osallistumisesta.

Myös sydänyhdistykseen on mielekästä nimetä vertaistukitoiminnasta vastaava henkilö. Hän perehdyttää koulutuksen käyneen ja sopimuksen sydänpiirin kanssa tehneen vertaistukihenkilön yhdistyksen järjestämään vertaistukitoimintaan ja tukee paikallista vertaistukitoimintaa.

Vertaistuki on usein luonteva osa yhdistyksen kaikkea toimintaa. Kokemuksia ja arkea sydänsairauden kanssa jaetaan retkillä, matkoilla ja erilaisissa ryhmissä sekä kerhoissa. Yhdistys voi panostaa vielä vahvemmin vertaistukeen ja järjestää vertaistukihenkilön ohjaamaa toimintaa, kuten vertaistuellisia kävelyretkiä, tapaamisia tai vertaistukiryhmiä.

Aktiivisia vertaistukihenkilöitä on mukava muistaa esimerkiksi hakemalla heille sydänyhteisön ansiomerkkejä.

Vertaistukivastaava sydänyhdistyksessä

Lue artikkeli

Vertaistuki on osa kaikkea sydänyhdistyksen toimintaa

Lue artikkeli

Vertaistuki ja viestintä

Lue artikkeli

Vertaistuelliset tapaamiset

Lue artikkeli

Vertaistukiryhmät

Lue artikkeli

Vertaistuki verkossa

Lue artikkeli

Kaipaatko lisää tietoa vertaistuesta?

Jäikö joku asia askarruttamaan tai tarvitsetko vertaistuesta tarkempaa tietoa? Ota yhteyttä Sydänliittoon, jossa sinua auttaa vertaistuen asiantuntija Anna Rikala. Hänet tavoitat osoitteesta anna.rikala@sydanliitto.fi tai numerosta 050 5597 486.

Search

Found 0 results