Hyppää sisältöön
Etusivu / Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmässä samat henkilöt kokoontuvat ennalta sovitun ajan tutustumaan toisiinsa, jakamaan kokemuksia, keskustelemaan ja kenties tekemäänkin jotain yhdessä. Ryhmän ohjaaja voi hyödyntää ryhmän toiminnassa jotain hänelle läheistä ja muitakin kiinnostavaa harrastusta.

Anna Rikala, Vertaistuen asiantuntija
Julkaistu 1.7.2021
Päivitetty 14.2.2023

Sydänyhdistykseen voi perustaa vertaistukiryhmän. Ryhmä eroaa erilaisista tapaamisista siinä, että ryhmään ilmoittaudutaan, ryhmän kokoonpano pysyy samana ja ryhmä kokoontuu ennalta sovitun ajan. Vertaistuelle ja siihen tarvittavalle luottamukselle luodaan vahvemmat edellytykset, kun ihmiset eivät vaihdu vaan osallistujat tutustuvat paremmin toisiinsa.

Ryhmä on suunnattu tietylle kohdejoukolle. Ryhmä voi kokoontua säännöllisesti keskustelemaan, tai tekemään jotakin ja samalla keskustelemaan yhdessä. Vertaistuki ja keskustelut voivat toteutua esimerkiksi jonkin luovan tekemisen ohessa tai sen herättämänä. Ryhmässä voidaan käydään kävelyretkillä, tai harrastaa jotain ja samalla keskustella yhdessä.

Kun alkaa suunnitella ryhmän perustamista, on hyvä pohtia mm. seuraavia kysymyksiä:

  1. Kuka tai ketkä ryhmää ohjaavat?
  2. Missä ryhmä kokoontuu?
  3. Milloin ryhmä kokoontuu?
  4. Miksi ryhmä on olemassa?
  5. Mitä ryhmässä tapahtuu?
  6. Kuinka ryhmää markkinoidaan eli kuinka osallistujat löytävät sen?

Tukea ryhmänohjaajille

Sydänliitto järjestää ryhmänohjaajakoulutusta, joka on suunnattu ryhmätoimintaa aloitteleville. Koulutuksen aikana opitaan ryhmän perustamiseen, ohjaamiseen ja päättämiseen liittyviä asioita. Koulutuksessa pohditaan myös vuorovaikutukseen ja ryhmäytymiseen liittyviä teemoja.

Ikäinstituutti tarjoaa paljon materiaalia hyödynnettäväksi vertaistukiryhmissä. Mielipakka tarjoaa runsaasti erilaisia keskustelunaiheita sekä samalla kuvakortitElämäntaidot esiin –opas tarjoaa valmiin kymmenen kerran kokonaisuuden ryhmän toimintaan. Mukana on jokaiselle kerralle aihe, harjoituksia ja tehtäviä. Vaikka materiaalit on tehty ikäihmisille, ne sopivat kaikenikäisille aikuisille.

Ideoita erilaisista ryhmistä:

Sydänsairaus ja mielen hyvinvointi Sydänsairastuneiden läheiset Taidetta ja vertaistukea Vertaistuellinen omahoitoryhmä

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut