Hyppää sisältöön
Etusivu / Liikuntaan liittyviä taulukoita

Liikuntaan liittyviä taulukoita

Nämä taulukot on tarkoitettu ammattilaisten tueksi testauksen ja liikuntaohjauksen yhteydessä.

Annukka Alapappila
Julkaistu 10.6.2021
Päivitetty 7.6.2024

Watit MET-yksiköiksi helpottaa ammattilaista muuttamaan polkupyöräergometrin kuormituksen (W) MET-yksiköiksi ja sen avulla peilaamaan potilaan suorituskykyä arjen tilanteisiin.

Ergometrin kuormituksen ja fyysisen aktiivisuuden ohjeelliset vastaavuudet keskikokoisella henkilöllä kuvaa viidellä tasolla polkupyöräergometrin kuormituksen(W) suhdetta erilaiseen liikuntaan ja työtehtäviin aina kevyistä kotitaloustöistä raskaisiin metsätöihin.

Esimerkkejä fyysisen aktiivisuuden energian kulutuksesta lajiteltuna aktiivisuuden tyypin mukaan kuvaa erilaisia liikuntamuotoja ja niiden energiankulutusta kJ/kg/h ja kcal/h. Taulukko kertoo valmiiksi energiankulutukset sekä 65- että 80-vuotiaalla.

Fyysinen aktiivisuus MET-yksikköinä ilmaistuna kertoo erilaisten toimintojen kuormittavuuden MET-yksikköinä. Kevyimpänä toimintona istuminen ja raskaimpana erittäin rankka kestävyysurheilu.

Harjoittelun kuormituksen arviointia auttava taulukko mahdollistaa erilaisten kuormitusta kuvaavien suureiden kuten W, MET, sykereservi, RPE ja kuormituksen sanallinen kuvaus peilaamisen toisiinsa ja jo tiedossa oleviin suureisiin. Tavoitteena on havainnollista potilaalle sopivaa, tehokasta ja samalla oireetonta liikuntaa.

Kestävyysliikunnan kuormittavuuden luokittelu  mahdollistaa erilaisten kuormitusta kuvaavien suureiden suhdetta toisiinsa. Tuntemalla jokin suure voi toisen suuren avulla havainnollistaa kuormitusta potilaalle. Taulukon suureita ovat kuormittavuusluokka, % maksimaalisesta sykkeestä, koettu kuormittuneisuus ja suorituskyky (hyvä/huono).

Sepelvaltimotautipotilaan kestävyysharjoittelun ohjelmointi toipilasvaiheen aikana ja liikunnallista kuntoutusta aloiteltaessa antaa mallin siitä, kuinka kestävyysharjoittelua voi ohjelmoida. Jos kardiorespiratorinen suorituskyky yli 5 MET on käytössä 6 viikon harjoitteluohjelma. Jos suorityskyky on alle 5 MET on käytössä 8 viikon ohjelma. Ohjelmassa on kuvattu tavoiterasitus/harjoitus, toiston pituus, palautumisen pituus, toistojen määrä ja harjoituskertojen määrä.

Sydämen ohitusleikkauksesta toipuvan kestävyysharjoittelun ohjelmointi toipilasvaiheen aikana kuvaa ohitusleikatun harjoittelun kuormitusta seuraavilla suureilla; syketaso harjoituksessa yli leposykkeen, tavoiterasitustasolla( min.)/päivä, liikkumiskerran pituus, liikkumiskertojen määrä päivässä ja viikossa. Ohjeistus on jaettu kardiorespiratorisen suorituskyvyn mukaan (alle 5 MET ja yli 5 MET). Ohjelma on laadittu 12 viikolle.

Sydäninfarktin sairastaneen kestävyysharjoittelun ohjelmointi toipilasvaiheen aikana ohjeistaa harjoittelun kuormitusta seuraavilla suureilla; teho, RPE, tavoiterasitustasolla( min.)/päivä, liikkumiskerran pituus, liikkumiskertojen määrä päivässä ja viikossa. Ohjeistus on jaettu kardiorespiratorisen suorituskyvyn mukaan (alle 5 MET ja yli 5 MET). Ohjelma on laadittu 6-8 viikolle.

Sepelvaltimotautia sairastavan lihasvoimaharjoittelu on malli lihasvoimaharjoittelusta ja kuvaa seuraavat tekijät: harjoituskertoja viikossa, sarjojen määrä, toistojen määrä, RPE, harjoitusvaiheen pituus ja tavoite. Ohjeistus on jaettu aloittelijan ohjelmaan ja edistyneen harjoittelijan ohjelmaan. Ne on laadittu 24 viikolle.

Liikuntaohjauksessa apuna käytettävät lomakkeet on suunniteltu ammattilaisen ja potilaan yhdessä käytettäviksi.

Liikuntaohjauksessa voi käyttää apuna Liikuntasuunnitelma-lomaketta.  Lomakkeeseen potilas kirjaa nykyiset liikuntatottumuksensa ja tuntemuksensa liikunnan aikana. Lisäksi mahdollisen Kuuden minuutin kävelytestin tulos kirjataan. Potilas arvioi oman tarpeensa muuttaa liikuntatottumuksiaan. Jos potilas toivoo muutosta liikuntatottumuksiinsa, hän voi täyttää ammattilaisen ohjaamana itselleen liikunnan viikkosuunnitelman.