Hyppää sisältöön

Liikunta

Liikunta on keskeisessä roolissa sydänterveyden edistämisessä. Liikuntaan liittyvillä valinnoilla voi vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, edistää sydänsairauksista kuntoutumista ja helpottaa sydänsairauden kanssa elämistä.

Tästä osiosta löytyy tietoa muun muassa  liikunnasta ja sydänsairauksista, liikunta-aiheisia kuvamateriaaleja sekä testejä ja lomakkeita.

Suosituksia

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -suositus kertoo tiivistetysti näyttöön perustuen liikunnan merkityksen sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisessa kuntoutuksessa. Suosituksen päivitystyö käynnistyi 9/2021

Liikunnan käypä hoito -suositus 2016

Lomakkeita, testejä, taulukoita ja ohjeita

Erilaiset lomakkeet ja taulukot on tarkoitettu liikuntaohjauksen tueksi ja helpottamaan ammattilaisen omaa työtä.

Liikuntatottumustesti verkossa tehtäväksi

Liikuntatottumustesti (pdf), tulossa

Kuva- ja videomateriaalia liikuntaohjaukseen

Liikunta-aiheiset kuvat havainnollistavat liikuntaan liittyviä valintoja ja niiden merkitystä hyvinvoinnille. Niitä voi hyödyntää ohjaustilanteissa ja diaesityksissä.

Sydänsairaus ja liikunta -verkkoluentotallenne 2020 . Aiheina sepelvaltimotauti ja liikunta sekä eteisvärinä ja liikunta. (60:00)

Suomen Fysioterapeuttien 27.5.2020 pidetyn webinaarin Sepelvaltimotauti ja liikunta – tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä -luento.

Kuuden minuutin kävelytesti  -video ohjaa testin tekemiseen käytännössä. Videossa on kaksi osiota: testin tekeminen ja siihen liittyvä liikuntaohjaus. (14:30)

Asiakkaille jaettavat oppaat

Sepelvaltimotautiin ja liikuntaan sekä sydämen vajaatoimintaan ja liikuntaan liittyvät oppaat ovat vain sähköisessä muodossa ja ne on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön asiakasohjauksen materiaaliksi. Oppaat löytyvät suomen -ja ruotsinkielisinä.

Sepelvaltimotauti ja liikunta -lehtinen on lyhyt kooste sepelvaltimotaudin ja liikunnan ydinasioista. Soveltuu myös apteekeissa jaettavaksi.

Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntapolku

Jotta sepelvaltimotautia sairastava saa liikuntaohjausta sairautensa eri vaiheissa, tulee liikuntapolkujen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja liikuntapalvelujen tarjoajiin olla toimivat.

Kaikkien kuntien liikuntapolkujen rakentamisen tueksi on  Helsingin liikuntapolun pohjalta luotu yleinen liikuntapolkumalli ja kuvaus sen tuottamisesta.

 

Liikuntakoulutuksia ammattilaisille

 

Koulutuksen nimi Ajankohta Järjestäjä Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Sydänfysioterapeutti Pro -koulutus tammikuu 2022 Suomen Sydänfysioterapeutit  sydänfysioterapeutit.fi

Mikäli haluat markkinoida järjestämääsi koulutusta tässä, anna tarvittavat tiedot annukka.alapappila@sydanliitto.fi

 

Yhteystiedot

Kysymyksiä ja kommentteja liikunta-aiheista voit laittaa Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappilalle

annukka.alapappila@sydanliitto.fi

 

 

 

Haku

Löytynyt 0 tulokset