Etusivu / Sydämen vajaatoiminta

Kun asiakkaallasi on sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan seuraus jostain sydämen toimintaa heikentävästä sairaudesta. Tavallisimmin taustalla on sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine tai läppävika.

Sydämen vajaatoiminnan omahoito ja -seuranta voivat vähentää sairaalahoidon ja muiden terveydenhuollon palveluiden käytön määrää. Huolellinen potilasohjaus on omahoidon onnistumisen edellytys.

Varmista, että potilas tietää, mihin hänen tulee ottaa yhteyttä, jos hänen voinnissaan tapahtuu muutoksia.