Hyppää sisältöön

Materiaalia asiakkaan ohjauksen tueksi

Tähän osioon on koottu lomakkeita, testejä, asiakasoppaita, kuvamateriaaleja, luentodioja ja videoita.

Materiaaleja voi hyödyntää yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa sekä tulostaa asiakkaille mukaan tarkemmin tutustuttavaksi.

Aineisto on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa. Materiaaleja ei saa muokata. Copyright Suomen Sydänliitto.

Kuvamateriaalit ohjauksen tukena

Kuvamateriaaleista löytyy valokuvia, taulukoita ja grafiikkaa ohjauksen tueksi.

Sydämeen, verenkiertoelimistöön ja niiden toimintaan liittyvät kuvat

Ruokakuvat

Liikuntakuvat

Stressi- ja uniaiheiset kuvat

Tupakkatuotteet- ja alkoholiaiheiset kuvat

 

Videot ja verkkoluentotallenteet

Sydan.fi/verkkoluennot -sivulle on koottu kaikki Sydänliiton tulevat ja aiemmin toteutetut verkkoluennot, jotka on tarkoitettu asiakkaille oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suomen Fysioterapeuttien 27.5.2020 pidetyn webinaarin Sepelvaltimotauti ja liikunta – tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä -luento.

Kuuden minuutin kävelytesti  -video ohjaa testin tekemiseen käytännössä. Videossa on kaksi osiota: testin tekeminen ja siihen liittyvä liikuntaohjaus.

Testit

Testit auttavat asiakasta tunnistamaan omia tottumuksiaan; havaitsemaan hyvät ja kehitettävät seikat sekä pohtimaan mahdollista muutossuunnitelmaa.

Lomakkeet

Elintapojen kartoitukseen, muutosvalmiuteen ja muutoksen suunnitteluun kehitettyjä lomakkeita:

Luentomateriaalipankki

Käytä Sydänliiton luentomateriaaleja esimerkiksi ryhmäohjauksessa, yleisöluennoilla ja opetustilanteissa.

Oppaita ja ohjeita asiakkaille

Liikuntaoppaita

Kokoa monipuolinen välipala

Maksulliset potilasoppaat sairastuneiden tueksi ja riskitekijöiden hallintaan sekä oppaita terveisiin elintapoihin (ravitsemus, liikunta) löytyvät Sydänkaupasta.

 

 

 

Artikkeleita asiakkaalle lääkehoidosta

Miten teen lääkityslistan (Fimea)

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (Lääkeinformaatioverkosto)

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA (Fimea)

Artikkeleita asiakkaalle seksuaalisuudesta

Sairastuminen tuo usein asiakkaalle epävarmuutta seksin harrastamiseen. Oheiset artikkelit auttavat asiakasta eteenpäin.

Haku

Löytynyt 0 tulokset