Hyppää sisältöön

Asiakkaan motivointi

Asiakkaan motivaation kehittymisen perusta on, että hänet kohdataan hyväksyvästi ja hänelle tarjotaan tarvitsemaansa tukea.

Muutosprosessissa asiakasta edesauttaa, kun ammattilainen tukee häntä löytämään itse merkitykselliset motiivit, havaitsemaan muutoksen mahdollisuudet ja löytämään arkeen sopivat keinot.

Tästä osiosta saat välineitä asiakkaan motivaation ja muutoksen tukemiseen:

  • kannustavan kohtaamisen/vuorovaikutuksen elementtejä
  • voimavarojen tukemista vahvistamalla hyvinvointia edistävää käyttäytymistä
  • muutoksen puheeksi ottamisen keinoja esimerkkeineen
  • työvälineitä asiakkaan muutosprosessin ohjaamiseen

Motivoiva ohjaus työtapana

Ratkaisukeskeinen, valmentava ja motivoiva työote hyödyntää asiakkaiden omia voimavaroja. Se vahvistaa toiveikkuutta ja uskoa onnistumiseen. Se myös tukee ammattilaisen omaa jaksamista ja varmistaa hyvän yhteistyön asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Lue lisää motivoivasta ohjauksesta työtapana.

Kunnioittava kohtaaminen tukee motivaatiota

Jokainen asiakas on yksilö ja jokainen kohtaaminen on ainutkertainen. Kohtaaminen on parhaimmillaan vuoropuhelua, jossa limittyvät asiakkaan oman elämänsä asiantuntijuus ja ammattilaisen hoidollinen asiantuntemus.

Myönteisen vuorovaikutuksen elementtejä ovat:

  • kunnioittaminen
  • kuunteleminen
  • kannustaminen
  • kysyminen

Hyvät kysymykset ja aito läsnäolo auttavat myönteisessä vuorovaikutuksessa ja luomaan luottamuksellisen ilmapiiri.

 

Voimavarat muutoksen tukena

Jokaisen elämässä on paljon hyvinvointia edistäviä tottumuksia.

Vahvista asiakkaan myötätuntoa itseään kohtaan ja voimavarojaan kohtaamalla hänet hyväksyvästi ja ymmärtävästi sekä arvostamalla hänen onnistumisiaan.

Lue lisää voimavarojen tukemisesta.

Sairastuminen herättää asiakkaassa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ammattilainen voi tukea sairastunutta ja hänen läheistään antamalla huolelle tilaa, mutta myös auttamalla näkemään tilanteessa toiveikkaampaa näkökulmaa.

Lue lisää sairastuneen voimavarojen tukemisesta.

Muutosprosessi ja sen ohjaaminen

Asiakkaan muutosprosessissa on tärkeää, että ammattilainen ymmärtää ja hyväksyy asiakkaan juuri sellaisena kuin hän on. Yhdessä pohditaan näkökulman vaihtamisen taitoa, muutostoiveita, unelmia ja jo olemassa olevia vahvuuksia. Luodaan tavoitteita ja suunnitelmia sekä pysähdytään pienten askelten äärelle.

Lue lisää muutosprosessin ohjaamisesta.

Muutosprosessin ohjauksen työvälineitä

Asiakkaan muutosprosessin tukemiseen on laadittu ohjaajan työskentelyä helpottavia ohjauspolkuja ja muutoksen suunnittelua tukevia lomakkeita. Näin ohjauskeskusteluun saadaan ohjattavan kanssa yhdessä sovittu selkeä runko.

Tutustu elintapaohjauksen työvälineisiin.

Nuorten elintapaohjaukseen on suunniteltu omaa materiaalia.

Ammattilaisen oman työn arvioinnin tueksi

Ohjaustilanteiden jälkeen on hyvä pysähtyä miettimään toimintaansa ohjaajana; onnistumisia ja kehittämisen aiheita. Myötätunto itseä kohtaan on perustana myös myötätunnolle asiakkaita kohtaan.

Tutustu ohjauksen arvioinnin muistilistaan.

Haku

Löytynyt 0 tulokset