Hyppää sisältöön

Ravitsemus

Ravitsemus on keskeisessä roolissa sydänterveyden edistämisessä. Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin sekä edistää sydänsairauksista kuntoutumista tai helpottaa sydänsairauden kanssa elämistä.

Tästä osiosta löytyy Sydän ja ruoka -suositus, kuvamateriaaleja, testejä ja lomakkeita sekä linkkejä keskeisimpiin ravitsemusteemoihin.

Suosituksia sydänterveyttä edistävään ravitsemukseen

Sydän ja ruoka -suositus

Suositus on Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmän laatima kooste sydänterveyttä edistävästä ruokavaliosta asiakasohjauksen tueksi.

Ravitsemus ja veren rasva-arvot

Ruokavaliomuutokset veren rasva-arvojen hoidossa -kaavio (Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Duodecim, 2021, viitattu 16.9.2021)

Kuvamateriaalia ravitsemusohjaukseen

Ruoka- ja ravitsemusaiheiset kuvat havainnollistavat ruokavalintoja ja niiden merkitystä hyvinvoinnille. Niitä voi hyödyntää ohjaustilanteissa ja diaesityksissä.

Kuvamateriaalit on koottu omalle sivulle.

Testejä ravitsemuksesta

Testit auttavat asiakasta itseään hahmottamaan omien syömistottumusten merkitystä terveydelle. Testipalautteista asiakas saa käytännön vinkkejä ja motivaatiota tottumustensa muuttamiseen.

Testejä voi hyödyntää asiakasohjauksessa ja tutkimuksissa.

Lomakkeita ravitsemusohjaukseen

Lomakkeet auttavat asiakasta hahmottamaan omaa syömistä ja pohtimaan onnistumisia, haasteita ja tavoitteita osana ravitsemusohjausta.

 

Yhteystiedot

Kysymyksiä ja kommentteja ravitsemusaiheista

voit laittaa suoraan Sydänliiton

ravitsemusasiantuntija Tuija Pusalle: tuija.pusa@sydanliitto.fi.

Haku

Löytynyt 0 tulokset