Flytta dig till innehållet

fi

sv

Saatan kuvitella, että monet Sydän-lehden lukijat ovat jo kyllästyneitä lukemaan sote-uudistuksesta. Se ei olisi ihme. Monet alan ammattilaiset, toimittajat ja jopa poliitikot valittavat turtumistaan tai tympääntymistään koko uudistukseen. Toisaalta suurin osa niin kansasta kuin päättäjistäkin näyttää ymmärtävän, että pidemmän päälle nykyinen monimutkainen tapa tuottaa ja rahoittaa sote-palveluita on tullut tiensä päähän.

Vielä tänään ja lähivuosinakin voimme sanoa, että suomalainen terveydenhuolto, etenkin erikoissairaanhoito, on hinta–laatu-suhteeltaan maailman kärkeä. Samalla järjestelmässä on kuitenkin merkittäviä epätasa-arvoisuusongelmia niin alueellisesti kuin sosioekonomisestikin. Kukaan nykyistä terveydenhuoltoa julkisuudessa viime aikoina kehunut asiantuntijakaan ei ole kiistänyt sitä, että sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö toimii nykyisin huonosti, jos ollenkaan. Laajasti näytetään olevan yhtä mieltä myös siitä, että aivan kulman takana meitä odottaa merkittävä ikärakenteen muutos, minkä vuoksi sote-palveluiden kysyntä tulee kasvamaan.

Sydänliitto on pyrkinyt pitämään sote-keskustelussa rauhallista, ammattimaista ja rakentavaa keskusteluyhteyttä niin alan ammattilaisiin, palveluita käyttäviin kansalaisiin kuin päättäjiin laidasta laitaan. Sote-lausuntomme ovat olleet perusteellisia aina puuduttavuuden rajamaille, mutta samalla hyvin luettuja (Suomen Sydänliiton lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi ja Suomen Sydänliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa).

Olemme tällä vaalikaudella vaatineet hallituksen esitykseen muutoksia mm. pykäliin, jotka koskevat maakuntien roolia terveydenedistämisessä ja maakuntien velvollisuutta tehdä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa. Hallitus on tältä osin jo parantanut esitystään toivomaamme suuntaan. Niin ikään hallitus muutti esitystään valinnanvapauden osalta toivomaamme suuntaan siten, että erikoissairaanhoidon toimivuutta ei vaaranneta. On syytä myös iloita, että sote-keskuksille kaavailtua rahoitusmallia on muutettu suuntaan, joka, jos maakunta vain sitä haluaa oikein käyttää, poistaa riskejä ns. kermankuorinnasta ja korostaa hoidon kokonaisvaltaisen laadun merkitystä. Jotkut esittämämme huolet ovat tulleet noteeratuksi sen kautta, että eduskunnan perustuslakivaliokunta päätyi samankaltaisiin arvioihin. Esimerkiksi esityksen tarkkarajaisuuteen ja tietojärjestelmien realistiseen toteuttamiseen liittyvät seikat ovat parhaillaan eduskunnassa auki ja on syytä olettaa, että esitys tulee näiltä osin parantumaan.

Sydänliiton sote-vaikuttamisen yksi kulmakivi on ollut, että Suomeen on saatava palveluiden laatua mittaavat laaturekisterit, jotta niin sote-ammattilaiset, päättäjät kuin kansalaisetkin saisivat tietoa siitä, mikä palveluketju tuottaa parhaiten terveyttä ja ehkäisee ennalta sairauksia.

Laaturekisterit ovat käytössä todella monessa EU-maassa ja kaikissa muissa pohjoismaissa. Nyt niiden pilotointiin on eduskunnan käsittelyssä saatu alkurahoitus. Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala on mukana tässä kehitystyössä THL:n Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeen ohjausryhmässä.

Heinäkuun alussa luovutin riippumattoman selvityshenkilön roolissa ministeri Saarikolle raportin järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa (STM:n raportteja ja muistioita 26/2018). Sen vastaanotto on ollut hyvä niin ministeri Saarikon kuin laajemmin virkakunnan taholta (kts. mm. Saarikon kolumni 5.7.2018 STM:n verkkosivuilla: Järjestöjen menestys uudessa sotessa vaatii yhteistyötä ja toimintaympäristön ymmärrystä).

Selvitystä on käsitelty myös eduskunnan sote-valiokunnassa ja mm. Helsingin Sanomien ja Ylen uutisoinnissa. On tärkeää, että monet sote-järjestöt ovat ottaneet raportin kiitoksin vastaan.

Joten, hyvä sydänväki, vaikka sote-asiat välillä väsyttävätkin, lienee hyvä jatkaa Sydänliiton vuosikokouksen ja hallituksen linjaamana asiakeskeistä sydänsote-vaikuttamista tästä eteenkin päin. Sillä sote ei tule kerralla valmiiksi, eikä voisikaan tulla. Kukin hallitus vuorollaan jättää siihen puumerkkinsä, joissa saattaa näkyä enemmän tai vähemmän kulloisia poliittisia tuulia. Sydänliitto jatkaa valitsemallaan puoluepoliittisesti riippumattomalla vaikuttamistiellä esittämällä tutkimustietoihin, kansainvälisiin vertailuihin ja sydänterveyden ammattilaisten sekä jäsenkenttämme asiantuntemukseen perustuvia rakentavia muutosehdotuksia. 

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat