Flytta dig till innehållet

fi

sv

Bli medlem

Med ett medlemskap kan du stöda, påverkar och delta. Genom att gå med i en hjärtförening stöder du hjärtarbetet som främjar hälsa, förebygger sjukdom och ger stöd till insjuknade. Du får olika medlemsförmåner och ges möjlighet att delta i hjärtverksamhetens aktiviteter samt bidra till att människor lever ett bättre liv.

Bli medlem här

Fyll i medlemsblanketten 

När du blir medlem går du med i en lokal hjärtförening som i sin tur är med i ett hjärtdistrikt. Hjärtdistrikten och hjärtföreningarna hör till Finlands Hjärtförbund.

Fyll i medlemsblanketten

Som medlem är du en del av en stor hjärtverksamhet

Som medlem stöder du lokalt, regionalt och nationellt hjärtarbete. Arbetet främjar hjärthälsa, förebygger hjärtsjukdomar och stöder insjuknade. När du blir medlem ansluter du dig alltid till en lokal hjärtförening. Hjärtverksamheten har mer än 70000 medlemmar.

Det finns över 200 hjärtföreningar i hela Finland och sammanlagt organiserar de mer än 4500 evenemang per år, föreningarna erbjuder lokala medlemsförmåner, möjlighet att dela erfarenheter och få kamratstöd och det ges utbildning för uppgiften. Medlemstidningen Sydän som publiceras fyra gånger om året, och även har svensk bilaga, ger aktuell information om hjärthälsa

Kom med!

Kom med – medlemskapet är både till glädje och nytta

Delta i hälsomätningar och -rådgivning, intressanta föreläsningar, motionera tillsammans i stödjande motionsgrupper, få kamratstöd och olika utflykter.

Hos oss kan du vara medlem utan att delta i verksamheten, du får ändå kunskap och information om hjärtfrågor i tidningen Sydän, som utkommer fyra gånger om året. Genom att vara medlem möjliggör du att det viktiga hjärtarbetet kan utföras på din ort och du medverkar också till att ge alla samma möjligheter oberoende av hälsotillstånd.

Om du vill kan du också mera aktivt delta i verksamheten. I föreningens styrelse, som kursledare eller som researrangör utför du ett viktigt arbete som en del av hjärtgemenskapen. Är du intresserad av att fungera som stöd för en person med hjärtsjukdom? Vi anordnar årligen stödpersons- och grupphandledarskolningar för personer som är intresserade av kamratstödsverksamhet.

Som medlem kan du också dra nytta av våra olika medlemsförmåner. Hjärtföreningarna har också många lokala medlemsförmåner. Information om dessa kan fås via den egna föreningen. När du laddar ett mobilt medlemskort på din smartphone följer förmånerna med dig vart du än går.

Läs mer om medlemsförmåner här

Sökning

Hittades 0 resultat