Flytta dig till innehållet

fi

sv

Finlands Hjärtförbund rf

Hjärtförbundet – allas hjärtförening

Finlands Hjärtförbund rf är Europas första och världens nästäldsta hjärtorganisation. Vi hjälper insjuknade och utför förebyggande hjärtarbete runt om i Finland. Vi gör påverkansarbete för att vår livsmiljö ska stödja hjärthälsa och insjuknade ska få bättre vård. Vi erbjuder personer med hjärtsjukdomar och deras närmaste information, rehabilitering och kamratstöd. Vårt mål är att ingen som har en hjärtsjukdom ska bli ensam med sin sjukdom och att allt färre ska bli sjuka. 

Hjärtförbundets historia

 

Medlemskap förenar nytta och nöje

Genom att bli medlem i en hjärtförening får du mångsidiga medlemsförmåner och möjlighet att delta i Hjärtgemenskapens verksamhet. Samtidigt stöder du vårt viktiga hjärtarbete som främjar hjärthälsa, förebygger hjärtsjukdomar och stöttar dem som har insjuknat.

Bli medlem

Information om hjärtat

På sydan.fi och sydan.fi/sv hittar du en mängd tips och artiklar om välbefinnande och hälsa. Du kan läsa on intressanta livshistorier. Informationspaketet om hjärtasjukdomar, deras förebyggande och liv med sjukdomen hjälper alla intresserade.

Öka din kunskap på sydän.fi

Kom med!

Delta i intressanta föreläsningar, gå tillsammans för att uppmuntra träningsgrupper, ansök om kollegastöd eller till och med delta i olika utflykter. Gå med i hjärtsamhällets olika aktiviteter på ett sätt som passar dig.

Läs mer och kom med

Hjärtförbundets förvaltning 

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet som medlemmarna väljer representanter till får ett kalenderår i taget. Vart tredje år väljer förbundets höstmöte styrelse och ordförande för en treårsperiod. 

Vid vårmötet behandlas föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande och vårmötet godkänner också riktlinjerna för verksamheten under följande år. Vid höstmötet godkänns följande års verksamhetsplan och budget och vart tredje år väljs förbundsstyrelse och ordförande för en treårsperiod. 

Verksamhet och strategi

Ett livskraftigt hjärtsamfund främjar hjärthälsa, syns, hörs och påverkar

Framtidssträvan

  • Den positiva utvecklingen av hjärthälsan och förutsättningarna för den förstärks
  • Människorna lever i en omgivning som främjar hjärthälsa och verkar aktivt för sin egen hälsas bästa
  • Människorna får den vård och rehabilitering de behöver i rätt tid och jämlikt oberoende av kön, boningsort, social ställning eller etnisk bakgrund
  • Hjärtförbundet har dragningskraft och är till sin struktur en flexibel föregångare, allas hjärtsamfund

 

Ekonomi

Hjärtförbundet finansierar sin verksamhet bland annat med medlemsavgifter, egen medelanskaffning, donationsmedel, företagssamarbete samt med offentliga och privata bidrag.

Läs mer om Hjärtförbundets ekonomi

Sökning

Hittades 0 resultat