Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hjälp och stöd

Livet sätts på paus i och med ett insjuknande: Den för också med sig ny kunskap och kräver anpassning till en ny situation för både den drabbade och hans nära och kära. Vi på Hjärtförbundet erbjuder hjälp och stöd smidigt och tillförlitligt till alla hjärtsjuka med beaktande av deras individuella behov.

information om hjärtsjukdomar

Rehabilitering

Behöver du mer kunskap om din sjukdom och dess behandling?

Vi i Hjärtförbundet, hjärtdistriktet och nationella hjärtföreningar organiserar olika rehabiliteringar. Detta sker både individuellt, i grupper, genom personliga möten eller online. Vi erbjuder t.ex. Tulppa-rehabilitering och hjärtrehabiliteringskurser med hänsyn till varje hjärtpatients enskilda behov.

Dessutom utbildar och stödjer vi rehabiliteringspersonal- och tränare samt upprätthåller olika modeller för coachning.

Läs mer om rehabilitering

Kamratstöd

Är du sjuk eller anhörig och vill dela dina erfarenheter med andra?

Vi i Hjärtförbundet organiserar kamratstöd: frivilligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter. En kamratstödperson är en vanlig person som har tystnadsplikt och som kan hjälpa och förstå en annan person i samma situation. Vi erbjuder också utbildning i kamratstöd och hjälper dig att hitta en lämplig form av kamratstöd – som kan ske via ett personligt möte eller online.

Läs mer och följ med

Kom med i verksamheten!

Vill du delta i våra aktiviteter? I vår hjärtorganisation finns det tillräckligt att göra på ett som är varierat, meningsfullt och berikar livet; allt från kamratstöd till rekreation.

Hjärtdistrikt och hjärtföreningar anordnar regionala och lokala aktiviteter i hela Finland. Bekanta dig med aktiviteterna i din närmaste hjärtförening och kom med på frivillig basis – även små insatser är till hjälp. För människor med sällsynta hjärtsjukdomar finns också egna sammanhang.

Välkommen med i Hjärtorganisationen!

Bli medlem

Händelsekalender

Vi anordnar många olika aktiviteter för sjuka. Läs mer i vår evenemangskalender (på finska).

Händelsekalender

 

Sökning

Hittades 0 resultat