Flytta dig till innehållet

fi

sv

Verksamhet och strategi

– Hjärtförbundet –

Att ha färre för tidiga kardiovaskulära dödsfall i Finland.
Så att ingen lämnas ensam.

Hjärtförbundets strategi

I enlighet med Hjärtförbundets strategi syns, hörs och påverkar Hjärtförbundet. Dess främsta prioriteringar är att främja hjärthälsa, stödja insjuknade och stärka kraftresurserna.

 Hjärtförbundets målsättningar i framtiden:

 • Hjärthälsan och att dess positiva utvecklingen stärks.
 • Människor lever i en miljö som främjar hjärthälsa och arbetar aktivt för sin egen hälsa.
 • Människor får den vård och rehabilitering de behöver i rätt tid och jämlikt oavsett kön, bostadsort, social status eller etnisk bakgrund.
 • Hjärtförbundet är en driftig och flexibel föregångare, en hjärtgemenskap för alla.

Främjar hjärthälsa

Hjärtbefrämjande arbete omfattar t.ex.

 • Neuvokas perhe – En resursfull familjeaktivitet som ger glädje och välbefinnande i familjelivet. När kost, träning, vila, skärmtid eller barnets kropp reflekterar.
 • Hjärtmärket – Och tillhörande information om hälsosam kost.
 • Sydan.fi är en onlinetjänst som innehåller många inspirerande tips för ett hälsosamt liv och välbefinnande.
 • Hjärtförbundets aktiva verksamhet på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Många olika kampanjer inom Hjärtförbundet, som Hjärtveckan och motionskampanjer i naturen.
 • Mät- och rådgivningsaktiviteter som syftar till att hjälpa människor att identifiera sina egna riskfaktorer och veta hur de kan påverka dem.

Stödja de sjuka

Hjärtförbundet stöder personer med hjärtsjukdom på följande sätt:

 • Ger kamratstöd
 • Ordnar rehabiliteringskurser
 • Ger Tulppa-rehabilitering i samarbete med den kommunala hälsovården
 • Ger omfattande information om hjärtsjukdomar, hur de kan förebyggas och behandlas i sydan.fi-tjänsten och genom att publicera Sydän-tidningen till medlemmarna.
 • Publicerar patientguider
 • Kamratstöds- och fritidsaktiviteter organiseras lokalt genom föreningar, distrikt och Förbund.

Påverkningsmöjligheter

Hjärtförbundets verksamhet fokuserar på att påverka såväl hälsofrämjande strukturer som att säkerställa kvaliteten på vården för personer med hjärtsjukdom.

Hjärtpatienternas vård inom specialsjukvården i Finland är högklassig, men efter sjukhusvården blir det ett avbrott. Den främsta anledningen till detta är otillräckliga vårdkedjor. Hjärtförbundet arbetar för att förbättra vårdkedjorna, exempelvis genom att göra hjärtrehabilitering / konditionsträning till en integrerad del av patientens vård. För närvarande hänvisas endast en liten andel patienter till rehabilitering. Med rätt typ av rehabilitering kan man spara in på kostnader, öka livslängden och förbättra livskvaliteten.

Vår livsmiljö bör stödja hälsosamma val. Hjärtförbundet arbetar för att uppmuntra och stödja familjer att göra bra val (Neuvokas perhe -aktiviteter vid rådgivningarna). Vi arbetar också för att se till att Hjärtmärkes-måltider finns i skolor och förskolor samt i personalrestauranger.

Sökning

Hittades 0 resultat