Hyppää sisältöön

Sydänliiton talous

Suomen Sydänliitto ry on voittoa tavoittelematon suomalainen kansanterveysjärjestö. Toimintamme rahoitetaan muun muassa jäsenmaksuvaroilla, omalla varainhankinnalla, lahjoitusvaroilla, yritysyhteistyöllä sekä julkisilla ja yksityisillä avustuksilla.

Tilikausi 2019

Liiton tilikauden tulos oli ylijäämäinen 334 943 euroa. Tilikausi jäi ylijäämäiseksi vahvan sijoitusvuoden vuoksi. Poikkeuksellisen vahva vuosi näkyi ennakoitua suurempina myyntivoittoina sekä tilinpäätöshetken pieninä sijoitusomaisuuden alaskirjauksina. Sijoitustoiminnan jäämää luonnollisesti kasvatti myös liiton sijoitusomaisuuden merkittävä kasvu vuoden 2018 testamenttisaantojen realisoinnin myötä.

 

Varainhankinta

Vuonna 2019 varainhankinnan tuotot olivat 2 844 290 euroa, josta jäsenmaksujen osuus oli 557 070 euroa. Testamenttituottoja ja lahjoituksia kirjattiin tilikauden aikana 1 176 601 euroa. Sydänliiton omien varainhankintakampanjoiden tuotot olivat yhteensä 1 110 619 euroa.

Tutustu eri lahjoitusmahdollisuuksiin

Tilikauden kuvaajat

Saadut avustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n jakamia kohdennettuja avustuksia ja projektiavustuksia tuloutettiin 1 094 578 euroa. Kohdennettua avustusta käytettiin sopeutumisvalmennukseen 381 778 euroa, piirijärjestöjen tukemiseen 101 800 euroa sekä sydänterveyden ja toimintakyvyn edistämiseen 493 171 euroa. Viestintään ja vaikuttamiseen terveyden edistämiseksi (Yksi elämä 2.0) -hankkeeseen projektiavustuksia käytettiin 16 072 euroa ja sydänpysähdyksestä selviytymiseen tehostamalla sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa maallikkoelvytystä -hankkeeseen 101 758 euroa. Yleisavustusta käytettiin 489 658 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki terveyden edistämisen määrärahalla Ammattilainen lapsiperheen ruoka- ja ravitsemustaitojen tukena –hanketta sekä Ruokakunta – Yhdessä kohti ruokailoa ja terveyttä -hanketta. Terveyden edistämisen määrärahaa tuloutettiin tilikauden aikana 106 906 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki sydänpotilaiden liikuntatoimintaa 47 000 eurolla sekä Liikkuva Yhdistys -hanketta, jolle kohdeavustusta tuloutettiin 17 103 euroa.

Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustus sydäntyölle oli 450 000 euroa, joista Sydänliitolle kohdentunut avustus oli 270 000 euroa, joka käytettiin sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen materiaalin tuottamiseen. Sydänsäätiön yleisavustus Sydänliitolle oli 250 000 euroa.

Liiton omista vapaista rahastoista käytettiin Kankaanpään rahastosta 50 000 euroa, Mankin rahastosta 30 000 euroa ja Kauppisen rahastosta 5 000 euroa.  Sydänliiton järjestöpalveluiden toteuttamiseen käytettiin Hovinen – Louhisaari rahastosta 70 000 euroa. Saiman tuvan ylläpitoa tuettiin Saima Hakasen rahastosta 5 000 eurolla. Tulppa-tutkimusta tuettiin 33 195 eurolla Sundströmin rahastosta sekä 10 000 eurolla Alatalon rahastosta. Tutkimuksella pyritetään selvittämään Tulppa-kuntoutusohjelman vaikuttavuutta.

Sijoitustoiminta

Sydänliiton varainhoidon valmistelevana toimielimenä toimii varainhoitovaliokunta, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä ja valmistella hallitukselle esitykset koskien sijoitusstrategiaa sekä sijoitustoiminnan linjauksia yleensä. Varainhoitovaliokunta kokousti vuoden aikana kaksi kertaa, käsitellen kokouksissaan vaihtoehtoisiin instrumentteihin sijoittamista sekä kolmannen varainhoitajan valintaa.

Tilikauden aikana liiton varoja oli sijoitettuna liittohallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti suoriin osakesijoituksiin, osake- ja korkorahasto-osuuksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sijoitusvuotta 2019 voi kuvailla sanalla erinomainen. Osasyy todella poikkeuksellisen hyvälle sijoitusvuodelle löytyy siitä, että lähtötaso sijoitusvuoteen 2019 oli matala. Liiton sijoitusten tuotto tilikauden aikana Sijoitusten tuotto tilikauden aikana oli 17,7 %.

Haku

Löytynyt 0 tulokset