Hyppää sisältöön

Sydänliiton talous

Suomen Sydänliitto ry on voittoa tavoittelematon suomalainen kansanterveysjärjestö. Toimintamme rahoitetaan muun muassa jäsenmaksuvaroilla, omalla varainhankinnalla, lahjoitusvaroilla, yritysyhteistyöllä sekä julkisilla ja yksityisillä avustuksilla.

Tilikausi 2020

Liiton tilikausi oli ylijäämäinen 140635 euroa. Vaikka sijoitusvuosi oli koronan vuoksi haasteellinen ja sijoitustoiminnan nettotuotto jäi budjetoidusta, niin kaksi käyttötarkoitukseltaan avointa testamenttisaantoa sekä kiinteän omaisuuden myynnistä kirjattu myyntivoitto käänsivät tilikauden ylijäämäiseksi.

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot vuonna 2020 olivat 1963875 euroa, josta jäsenmaksujen osuus oli 545778 euroa.

Testamenttituottoja ja lahjoituksia kirjattiin tilikauden aikana 445453 euroa.

Tutustu eri lahjoitusmahdollisuuksiin

Tilikauden kuvaajat

Saadut avustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n jakamia kohdennettuja avustuksia ja projektiavustuksia tuloutettiin 1371458 euroa. Kohdennettua avustusta käytettiin sopeutumisvalmennukseen 327644 euroa, piirijärjestöjen tukemiseen 94545 euroa sekä sydänterveyden ja toimintakyvyn edistämiseen 478384 euroa.

Arjen tukea lasten ylipainoon – järjestöt ja perheet osana hoitoketjuja -hankkeeseen projektiavustuksia tuloutettiin 100597 euroa, Sydän tekee hyvää -tukipalveluun 149765 euroa ja sydänpysähdyksestä selviytymiseen tehostamalla sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa maallikkoelvytystä -hankkeeseen 220523 euroa. Yleisavustusta tuloutettiin 489658 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki terveyden edistämisen määrärahalla Ammattilainen lapsiperheen ruoka- ja ravitsemustaitojen tukena –hanketta, Ruokakunta – Yhdessä kohti ruokailoa ja terveyttä -hanketta sekä Ruokailoa kaikille! Ruokakasvatuksen menetelmien kehittäminen maahanmuuttajaperheille -hanketta. Terveyden edistämisen määrärahaa tuloutettiin tilikauden aikana 113985 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki sydänpotilaiden liikuntatoimintaa 47000 eurolla.

Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustus sydäntyölle oli 325000 euroa, joista Sydänliitolle kohdentunut avustus oli 175500 euroa. Tämä käytettiin sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen materiaalin tuottamiseen. Sydänsäätiön yleisavustus Sydänliitolle oli 200000 euroa.

Liiton omista vapaista rahastoista käytettiin Kankaanpään rahastosta 50000 euroa, Mankin rahastosta 30000 euroa ja Kauppisen rahastosta 5000 euroa.

Sydänliiton järjestöpalveluiden toteuttamiseen käytettiin Hovinen – Louhisaari rahastosta 70000 euroa. Saiman tuvan ylläpitoa tuettiin Saima Hakasen rahastosta 5000 eurolla. Tulppa-tutkimusta tuettiin 25879 eurolla Sundströmin rahastosta. Liiton toteuttamaa tutkimustoimintaa sekä tutkimustoiminnan koordinointia tuettiin 10000 eurolla Alatalon rahastosta, 22265 eurolla Waseliuksen rahastosta, 32903 eurolla Tammisen rahastosta sekä 43839 eurolla Ylöstalon rahastosta.

Sijoitustoiminta

Sydänliiton varainhoidon valmistelevana toimielimenä toimii varainhoitovaliokunta, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä ja valmistella hallitukselle esitykset koskien sijoitusstrategiaa sekä sijoitustoiminnan linjauksia yleensä. Varainhoitovaliokunta kokousti vuoden aikana neljä kertaa, käsitellen kokouksissaan ensisijaisesti varainhoidon toteumaa haastavassa markkinatilanteessa, mutta myös tarvetta tehdä päivityksiä varainhoidon toimintatapaan sekä sijoitusstrategiaan.

Tilikauden aikana liiton varoja oli sijoitettuna liittohallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti suoriin osakesijoituksiin, osake- ja korkorahasto-osuuksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sijoitusvuosi 2020 oli haastava maaliskuussa realisoituneen koronapandemian vuoksi. Sijoitusten tuotto vuoden lopussa oli 8,7 %, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena, huomioiden maaliskuun taso, josta verratten nopeasti noustiin.

Haku

Löytynyt 0 tulokset