Skip to content

fi

sv

Rehabilitering

Behöver du mer information, färdigheter och stöd relaterade till din sjukdom samt praktiska tips för egenvård? Att delta i kurser ökar inte bara uthålligheten utan lindrar också rädslan och ångest som sjukdomen medför. Vi på Hjärtförbundet fungerar som stöd och uppmuntran för hjärtpatienter i livsstilsförändringar och hjälper dem att anpassa sig till den nya situationen.

Hjärtförbundets kurser

Hjärtförbundets kurser är för dig som letar efter hjälp, information och tips för anpassning till vardagen med en hjärtsjukdom. I våra kurser är man deltagare i en grupp och ges möjlighet att träffa andra i samma livssituation, lyssna på föreläsningar av flera yrkesgrupper och dela erfarenheter genom att göra saker- och lära sig tillsammans.

Några av kurserna är temakurser som behandlar en fråga (t.ex. motion, kost, mentalt välbefinnande eller relationer).

Du kan komma till kursen ensam eller med någon närstående. Våra kurser är gratis för deltagare. Du kan ansöka om att delta i en kurs, oavsett var du bor.

Kurskalender

Urvalskriterier för Hjärtförbundets kurser

Deltagare i kurser väljs utifrån ansökningar av sociala-, hälso- eller ekonomiska skäl. Till en kurs väljs främst sökanden som inte tidigare har deltagit i liknande kurser. Andra faktorer kan också påverka valet.

Alla sökande kommer att utvärderas enligt samma kriterier:

  • ungefär ett halvt år till två år har gått sedan man fått sin hjärtsjukdomsdiagnos (beroende på kurs)
  • deltagande i tidigare rehabiliteringar
  • hur lång tid det är sedan tidigare rehabiliteringar eller kurser
  • bedömning av sin nuvarande situation (hälsotillstånd, fungerande vardagsliv, humör)
  • egna argument för behovet av rehabilitering

Kurskalender

 

Ansökan

Sök kurser i kurskalendern. Ansök till kursen genom att fylla i kursansökan. Ansökan skickas till adressen som anges för varje kurs. En ansökningsblankett per kurs. Ansökningsblanketter finns också i kurskalendern för den kursen.

Kurskalender

 

Tulppa-rehabilitering

Tulppa-rehabilitering är för dig som har

  • Hjärt- och kärlsjukdom, såsom kranskärlssjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom
  • Flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, så som typ 2-diabetes eller förhöjda kolesterolvärden.

Tulppa-rehabilitering är en grupprehabilitering som utförs på en hälsocentral, där man på träffar går igenom insjuknande och sjukdomens behandling tillsammans med andra i samma situation. Som gruppledare fungerar en hälsovårdare, fysioterapeut eller en gruppinstruktör och en utbildad kamratstödperson från en lokal hjärtförening.

Tulppa-rehabilitering kommer i framtiden också att organiseras online.

 

Search

Found 0 results