Flytta dig till innehållet

fi

sv

Tillsammans lär vi oss återupplivning

Jag har aldrig återupplivat någon. Inte ens, fastän jag har arbetat inom vården. Senaste höst, i ett flygplan, var jag nära en återupplivningssituation, åtminstone i min fantasi. Kabinpersonalen kallade nämligen på en sjukskötare eller läkare. Jag såg mig själv inleda återupplivning och skyndade mig till platsen. Det visade sig, att man behövde hjälp med att stoppa en näsblödning. Och det var ju bra.

Julkaistu 24.10.2018
Uppdaterad 19.8.2019
Tillsammans lär vi oss återupplivning. Bild Esa Takala

Det är ju ytterst sällan man hamnar i en situation där återupplivning behövs, om man nu inte råkar arbeta som förstavårdare eller med motsvarande arbetsuppgifter. Situationen är sannolikt unik, alltså är det väldigt få av oss som kan säga sig vara erfaren på området. Gå modigt med och hjälp till, fastän du skulle sakna erfarenhet eller utbildning. Då du återupplivar kan du inte göra något fel, situationen för den som behöver hjälp kan inte bli värre.

Om du ser någon som segnar ihop eller hittar någon som ligger på marken, försök få personen att kvickna till. Om han eller hon inte vaknar, ring 112 och följ nödcentralens anvisningar. Nödcentralen ger hela tiden råd om allt från att kontrollera andningen till att ge hjärtmassage. Ifall det finns flera hjälpare på platsen, hämtar en av dem, om möjligt, en s.k. hjärtstartare eller defibrillator. Vem som helst får och kan använda en defibrillator, eftersom den ger råd åt hjälparen.

Defi.fi

Närmaste defibrillator hittar du i registret defi.fi, som administreras av Hjärtförbundet tillsammans med Finlands Röda Kors och Suomen Elvytysneuvosto (det finländska rådet för återupplivning). Bekanta dig med den förnyade defi.fi -tjänsten, så känner du dig säkrare ifall du hamnar i en verklig återupplivningssituation.
Vid ett hjärtstillestånd måste hjälpen inledas inom någon minut. I Finland är det ända bara mindre än hälften av alla patienter som får hjärtmassage efter ett hjärtstillestånd som sker utanför ett sjukhus. Då det på platsen finns någon som har mod att raskt inleda återupplivning, växer möjligheterna att klara sig mångdubbelt för den som är i behov av hjälp.

Bästa sättet för den som känner sig rädd att hjälpa, är att lära sig och att regelbundet träna återupplivning. Du har möjlighet att träna återupplivning t.ex. på evenemang inom hjärtgemenskapen.

Också du kan vara en livräddare!

Mari Blek-Vehkaluoto. Kuva Cecilia Bergström

Mari Blek-Vehkaluoto 
kehittämispäällikkö
mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi
+358 50 325 5633

Lue seuraavaksi