Flytta dig till innehållet

fi

sv

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax on arvioinut järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa sosiaali- ja terveysministeriön nimittämänä selvityshenkilönä.

Tuija Brax esitteli huhtikuussa valmistunutta väliraporttia järjestötoimijoiden ja järjestöjen kanssa yhteistyötä tekevien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden sote- ja maakuntapäivillä 3.5. Jyväskylässä. Lopullinen selvitystyö julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä.

Järjestöjen kannalta merkittävin muutos maakunta- ja sote-uudistuksessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille. Samalla hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät jäävät kuitenkin suurelta osin kuntien vastuulle. Tuleva muutos on herättänyt kysymyksiä sote-alan järjestöjen roolista ja yhteistyörakenteista.

Selvityshenkilönä Tuija Braxin tehtävänä on ollut arvioida sote-uudistuksen vaikutuksia järjestöjen näkökulmasta ja vastata heränneisiin kysymyksiin sekä selvittää, mitkä ovat yleishyödyllisten yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Pohdittavana ovat myös kriteerit, joilla määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon. Ratkaistavana on, miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata. Kolmas selvitettävänä oleva kokonaisuus koskee yleishyödyllisien yhteisöjen mahdollisuuksia toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille sote-toimijoille. 

Sökning

Hittades 0 resultat