Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Tag selected: antikoagulationsbehandling

Clear search

Varfarinbehandlingens balans har stor inverkan på tilltäppningsrisken

Den omfattande finländska FinWAF-undersökningen utredde, hur förmaksflimmerpatienternas varfarinbehandling lyckas. I undersökningen kombinerades resultaten från flera olika register, och på detta sätt fick man en täckande bild av tillståndet för nära 55 000 förmaksflimmerpatienter. Med hjälp av patienternas personnummer kunde man hämta uppgifter om deras laboratorieresultat, medicinbehandling, sjukhusperioder och dödsorsak. Forskarna fick en god helhetsbild av […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat