Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: blodtryck

Clear search

Klimatförändringen och hjärtat

Så gott som alla hjärtsjukdomar är långvariga eller kroniska. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. Vid högsommarvärme utsätts blodcirkulationen för prövning, speciellt hos patienter med svårt klaffel eller hjärtsvikt. Då kan sjukdomssymptomen förvärras och risken för att intas på sjukhus ökar. Högsommarhetta anstränger hjärtat Då klimatförändringen framskrider stiger temperaturerna och perioderna med […]

Read Article

Utflykt till Bockabron lyste upp Jakobstadsnejdens gågrupp

Under hjärtveckan beslöt Jakobstadsnejdens Hjärtföreningens gågrupp att göra ändring och byta landskap. Jakobstadsnejdens gågrupp åkte till Bockabron i Kiisk i Esse, Pedersöre. Byaförening i gammal skola Åldermannen i Kiisk by, Allan Zittra tog emot oss vid Kiisk byahem. Byahemmet är en före detta skola som kommunen skänkt till byaföreningen. – Före skolan stängdes 1960, hade […]

Read Article

Till toppen – trots begränsningar!

Diagnosen ett hjärtfel var en chock eftersom felet inte hade upptäckts under graviditeten. Sent samma kväll körde föräldrarna med barnet till Helsingfors. Följande morgon opererades den 17 dagar gamla pojkens hjärta. Läkaren gjorde ett litet snitt på sidan av bröstkorgen och den förträngda delen avlägsnades. – Ingen har väl egentligen berättat åt mig att jag […]

Read Article

Smakfullt för barn och vuxna

Den dagen fastnade i den 7-åriga pojkens minne. Jari Isokangas fick en kokbok av köksmästare Jaakko ”Kokki” Kolmonen. I dedikationen står det: Till Jari, hjälp pappa med matlagningen. Hälsn. Jaakko Kolmonen. Jaakko Kolmonens och Veijo Vanamos bok Maukasta lapsille (Smakfullt för barn) publicerades år 1975. På den tiden skolade Jaris styvfar köttaffärsmästare och samarbetade med […]

Read Article

Ta itu med blodtrycksproblemen

Varför lämnar då så många blodtrycket obehandlat, fastän det med självständig mätning och lämplig medicinering skulle vara lätt att få det i skick på några månader? Det är säkert många som inte ens vet, att det skulle vara rätt enkelt att få situationen under kontroll. Då problemet är ganska osynligt, blir det inte av att […]

Read Article

Diabetikerns blodtryck förbättras av avbrott i sittande

I undersökningen deltog 24 typ 2 diabetiker med övervikt eller fetma. Deras medelålder var 62 år och deras blodtryck och noradrenalinhalt i blodet mättes regelbundet under den åtta timmar långa undersökningssessionen. Undersökningen bestod av tre åttatimmars sessioner och mellan dem hölls en paus på 6–14 dagar. Under den första sessionen satt deltagarna åtta timmar i […]

Read Article

Goda levnadsvanor korrigerar ärftlig hjärtrisk

Ett ”dåligt” arv kan ändå kompenseras med goda levnadsvanor. Det här framgår av en färsk undersökning. Forskarna analyserade materialet från fyra olika undersökningar. I dessa deltog närmare 55 700 män och kvinnor. Forskarna observerade, att de personer som hade hög hjärtrisk kunde med goda levnadsvanor minska sin insjukningsrisk med nästan 50 procent. Forskarna beräknade, att på […]

Read Article

Hälsoagenterna självförsvarskonstens budbärare

Idé med kampanjen, som ingick i hälsotalkot Ett liv, var att utveckla nya slags verksamhetssätt, för att medborgarna skulle lära att sig lägga märke till tecken på förmaksflimmer i hjärtat och i tid uppsöka vård, för att förhindra hjärninfarkt. Agenternas arbete är lönsamt Keski-Suomen Sydänpiiri påbörjade skolningen av Känn din puls-agenterna på våren 2013. Den […]

Read Article

Ännu mycket att förbättra i behandlingen av blodtryck

Blodtryck behövs, för att blodet och med det syre och näringsämnen längs artärerna ska transporteras ut till alla delar av kroppen. Ett för lågt blodtryck minskar blodets strömning, men ett för högt tryck skadar artärerna. Man talar om högt blodtryck, då trycknivån är 140/90 mmHg eller högre, viket redan utgör en stor risk för skador […]

Read Article

Hur mäter man blodtrycket?

– Det lönar sig i allmänhet inte att dra några långt gående slutsatser på basen av enstaka blodtrycksvärden, eftersom allas tryck varierar beroende på situationen. Däremot är det viktigt att under en längre tidsperiod följa med medelvärdet, berättar Hjärtförbundets överläkare Mikko Syvänne. Blodtryckets referensvärden baserar sig på viloblodtrycket. Det lönar sig alltså att mäta blodtrycket […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat