Flytta dig till innehållet

3 posts found.

Tag selected: flimmer

Clear search

Anna-Mari Hekkala är Hjärtförbundets nya överläkare

Till hjärtsamfundet kommer Anna-Mari Hekkala från Helsingfors stads Haartmans joursjukhus, där hon har arbetat i åtta år. Förutom de mångsidiga uppgifterna som specialläkare har Hekkala skolat personal som specialiserar sig på hjärtvård inom Helsingfors stads hälsovård. Anna-Mari Hekkala för gärna fram sina släktrötter i Kuusamo. Efter att hon blivit student från gymnasiet i Kuusamo studerade […]

Read Article

Förmaksflimmer kan öka risken för demens

I undersökningen deltog över 6 500 patienter, som då undersökningen inleddes inte led av demens. Knappt fem procent hade förmaksflimmer. Under den 20-åriga uppföljningstiden insjuknade över 15 procent i demens. Av de personer som tidigare hade ett friskt hjärta insjuknade under uppföljningstiden nästan 12 procent i förmaksflimmer och jämt 15 procent i demens. Förmaksflimmer tycktes öka […]

Read Article

Det skulle löna sig att screena förmaksflimmer bland äldre

Under drygt två års tid kallades över 13 000 svenskar i åldern 75–76 år till screeningar. Drygt hälften, eller 7 200 hörsammade kallelsen. I screeningarna upptäcktes hos nästan 220 deltagare tidigare odiagnostiserat förmaksflimmer, av dessa 37 redan i den första mätningen. Hos knappt 700 deltagare hade förmaksflimmer konstaterats redan tidigare, men av dem var 149 utan bloduttunnande […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat