Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Tag selected: förmaksflimmer

Clear search

Inflammationshämmande smärtmedicin och antikoagulerande medicin är en dålig kombination

Enligt en färsk undersökning ökar NSAID – inflammationshämmande smärtmediciner blödningsrisken hos dem i samma utsträckning som acetylsalicylsyra eller aspirin. I undersökningen deltog knappt 8 250 patienter med förmaksflimmer. Patienterna behandlades med en kombination av rivaroxaban eller K-vitaminblockare och enoxaparin. I båda grupperna ökade NSAID – inflammationshämmande smärtmediciner betydande och också allvarliga blödningar. Skillnaden till dem […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat