Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: hjärtinfarkt

Clear search

Hela karriären för hjärtats sak

Andra viktiga hjärtesaker, så som sex barn och fem barnbarn samt Stiftelsen för Hjärtforskning, får klara sig själva ett tag. Markku S. Nieminen, som under de senaste åren i egenskap av ordförande ägnat sig åt arbetet i Stiftelsen för Hjärtforskning, belönades på evenemanget Läkare 2017 med Pohjolapriset för sitt livsverk till förmån för den finländska […]

Read Article

Svenska Klubben har kört i gång

Goda idéer är värda att verkställas och tisdag den 17.4. var det igen dags för att idéea! Den nya klubben firade Hjärtveckan 2018 med att planerade höstens program i Svenska Klubben tillsammans med föreningskoordinator Tea Ruokonen från Hjärtdistriktet i Södra Finland. Tio ivriga kyrkslättbor kom igen för att träffas i Svenska Klubben. På plats var […]

Read Article

Propp Light – en lyckad satsning

Dessa s.k. Propp Light-kurser uppmuntrar till en sund förhållning till främst kost, motion och stress. Ett krav var att kursernas behållning skulle utvärderas med vetenskapliga förtecken. Kursdeltagarna träffades en gång i veckan under sex veckor. Uppföljningsträffar hölls ett halvår respektive ett år efter starten. I gruppen gavs information om hjärt- och kärlsjukdomar samt råd för […]

Read Article

Ta itu med blodtrycksproblemen

Varför lämnar då så många blodtrycket obehandlat, fastän det med självständig mätning och lämplig medicinering skulle vara lätt att få det i skick på några månader? Det är säkert många som inte ens vet, att det skulle vara rätt enkelt att få situationen under kontroll. Då problemet är ganska osynligt, blir det inte av att […]

Read Article

Hjärtevänner

– Simo satt i gungstolen och ryckte till. Jag undrade vad han höll på med och sade bestämt att han skulle sluta fåna sig. Men jag märkte genast, att det här var ingen lek. Jag skyndade mig att ringa nödnumret 112. Simos läppar började redan bli blåa. Nödcentralen gav det rådet, att patienten genast skulle läggas […]

Read Article

Mikko Syvänne känner hjärtpatienterna

Både ur föreläsningspublikens och tidningen Sydäns läsares frågor kan man utläsa det, varför man redan länge försökt omorganisera social- och hälsovården. Mycket ofta närmar man sig Hjärtförbundets sakkunniga av den orsaken, att man på mottagningen inte fått vård, inte fått svar på sina frågor eller fått sådana svar som man inte förstått. Syvänne önskar, att […]

Read Article

Tyst infarkt ger ärr i hjärtat

I undersökningen deltog 1 840 män och kvinnor, hos vilka då undersökningen inleddes inte hade konstaterats någon hjärt- och kärlsjukdom. Deltagarnas medelålder var 68 år. Hjärtriskerna och kalkansamlingen i artärerna kartlades i början av undersökningen och efter tio år. Då utfördes också en magnetundersökning av hjärtat med hjälp av kontrastmedlet gadolinium. Magnetundersökningen avslöjade, att nästan […]

Read Article

Inflammationer i barndomen ökar risken för hjärtinfarkt

Hjärt- och kärlsjukdomarna ökar kraftigt i Sydostasien och patienterna är till största delen unga, under 56-åriga. De indonesiska barnen insjuknar allmänt i tyfoidfeber, mässling, vattkoppor tuberkulos och denguefeber. Forskarna utvalde för granskning 153 patienter, som fick sin första akuta hjärtsjukdom vid i medeltal 47-års ålder. Kontrollgruppen innehöll lika många friska i samma ålder. I Indonesien […]

Read Article

Influensavaccinering ger skydd mot infarkt

Influensa och också andra andningsvägsinfektioner fördubblar risken för en plötslig hjärtattack. Enlige en färsk australisk undersökning kan risken minskas med en tredjedel genom att ta influensavaccinering. Vaccinet skyddar förutom hjärtsjuka också friska personer. Forskare analyserade 16 undersökningar som tidigare gjorts om ämnet. Av dessa behandlade åtta influensavaccinering och tio influensa och plötsliga hjärtattacker. I undersökningarna […]

Read Article

I behandlingsurvalet för kranskärlssjukdomen fyller både bypassoperation och ballongutvidgning sin plats

– Man kan inte säga vilken som är bättre, äpplet eller apelsinen, det lönar sig att bjuda på båda, sammanfattar specialläkaren i hjärt- och thoraxkirurgi, Jarmo Gunn, som i sin doktorsavhandling undersökt bypassoperationer och ballongutvidgningar som behandlingsformer vid kranskärlssjukdom. I och med att teknikerna för ballongutvidgning utvecklades hann man redan anta, att bypassoperationerna som betydligt […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat