Flytta dig till innehållet

4 posts found.

Tag selected: medicinbehandling

Clear search

Hjärtsvikt – ett symtomkomplex

När hjärtat inte förmår pumpa blodet framåt i ådrorna in den takt som kroppen behöver blod uppkommer det tillstånd som kallas hjärtsvikt. Tillståndet förorsakas av någon sjukdom som drabbar hjärtat. Man måste alltså alltid finna en orsak till hjärtsvikten. Ungefär två procent av befolkningen har hjärtsvikt. Förekomsten ökar med åldern, och ungefär var tionde person […]

Read Article

En god medicinbehandling utvecklas med stöd av apoteket

Apoteken Lohjanharjun apteekki i Lojo och Willa Kehrä -apteekki i Hyvinge inledde hösten 2018 en serviceform, där typ 2 diabetiker fick stöd i det skede då en ny medicin togs i bruk. På basen av de goda erfarenheterna kommer servicen nu utvidgas till att också stöda inledandet av medicinbehandling vid hjärt- och kärlsjukdomar. – Med […]

Read Article

Ännu mycket att förbättra i behandlingen av blodtryck

Blodtryck behövs, för att blodet och med det syre och näringsämnen längs artärerna ska transporteras ut till alla delar av kroppen. Ett för lågt blodtryck minskar blodets strömning, men ett för högt tryck skadar artärerna. Man talar om högt blodtryck, då trycknivån är 140/90 mmHg eller högre, viket redan utgör en stor risk för skador […]

Read Article

Mediciner nödvändiga i kontrollen av artärsjukdomar

Över 30 år av arbete som läkare specialiserad på inremedicin och kardiologi har gett Raimo Kettunen ett gott perspektiv på den alltid aktuella diskussionen om mediciner. Utan sakenliga mediciner skulle kontrollen av hjärt- och kärlsjukdomar vara i det närmaste omöjlig. Det lönar sig dock att vara försiktigt när nya mediciner tas i bruk. Kolesterolets betydelse […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat