Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: rehabilitering

Clear search

Hjärtsvikt – ett symtomkomplex

När hjärtat inte förmår pumpa blodet framåt i ådrorna in den takt som kroppen behöver blod uppkommer det tillstånd som kallas hjärtsvikt. Tillståndet förorsakas av någon sjukdom som drabbar hjärtat. Man måste alltså alltid finna en orsak till hjärtsvikten. Ungefär två procent av befolkningen har hjärtsvikt. Förekomsten ökar med åldern, och ungefär var tionde person […]

Read Article

Det som känns nytt och skrämmande kan också föra med sig någonting gott

Beträffande hösten är det ännu oklart, hur vi kommer att kunna agera både som individer och som organisation. Bäst skulle det ju vara, ifall vi kunde anordna vår verksamhet på det traditionella sätt som konstaterats vara fungerande, men vi måste också förbereda oss på andra alternativ. Jag funderar på, hur mycket gott våren ändå trots […]

Read Article

Klimatförändringen och hjärtat

Så gott som alla hjärtsjukdomar är långvariga eller kroniska. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. Vid högsommarvärme utsätts blodcirkulationen för prövning, speciellt hos patienter med svårt klaffel eller hjärtsvikt. Då kan sjukdomssymptomen förvärras och risken för att intas på sjukhus ökar. Högsommarhetta anstränger hjärtat Då klimatförändringen framskrider stiger temperaturerna och perioderna med […]

Read Article

Tryggheten hos de äldre kan förstärkas med små förändringar

Paret Holm har valt att själva bära ansvar om sin hälsa och tillvaro i den mån det bara går. De faktorer som ska tas hänsyn till för att skapa trygghet i livet är för Åke att ha slutat röka, har minskat sin alkoholkonsumtion till noll (”Jag kan ta ett glas vin till maten i vissa […]

Read Article

Äldreomsorgen har förändrats mycket

– Under åren har äldreomsorgen förändrats mycket och speciellt sedan 2015. Då det kom nya nationella rekommendationer som säger att 91–92 % av alla äldre över 75 år ska bo hemma, konstaterar Bodil. – Det kräver att politiker och kommunala beslutsfattare förutom utökade resurser också har kunskap om människans åldrande och vetskap om vilka faktorer […]

Read Article

Naturrelationsterapi

När gav du senast tid åt naturen och kände dess närhet? Var det dagar, veckor, månader. Eller kanske till och med år sedan, då du medvetet lät naturen lugna ditt sinne, oroligt av bekymmer? Eller kanske den sommarmorgonen, då daggen som samlats i gräset svalkade förutom dina tår också resterna av gårdagens upprörda känslor? Nu […]

Read Article

Förnyade Sydän är nostalgi och nutid

Moderiktningarna kommer och går. När man har levt tillräckligt länge märker man, att det i moderniseringarna alltid ingår något lånat, kanske också något blått, men i varje fall ganska mycket sådant, som är bekant från tidigare. Det märker vi, som redan hunnit gå igenom flera moderiktningar, på dagens klädmode som känns lite ålderdomligt. Men också […]

Read Article

Fungerar Tulppa-rehabilitering?

Tulppa-rehabilitering och dess funktionsduglighet och effektivitet utreds nu i en effektivitetsundersökning som genomförs av Stiftelsen för Rehabilitering. Tulppa-rehabiliteringen har en lång historia. Den första Tulppa-gruppen samlades redan år 1999 i Norra Karelen. Tulppa-rehabilitering anordnas i många av Finlands hälsocentraler. I rehabiliteringen får man kunskap, färdighet och stöd för att leva med en artärsjukdom. Rehabiliteringen genomförs […]

Read Article

Till toppen – trots begränsningar!

Diagnosen ett hjärtfel var en chock eftersom felet inte hade upptäckts under graviditeten. Sent samma kväll körde föräldrarna med barnet till Helsingfors. Följande morgon opererades den 17 dagar gamla pojkens hjärta. Läkaren gjorde ett litet snitt på sidan av bröstkorgen och den förträngda delen avlägsnades. – Ingen har väl egentligen berättat åt mig att jag […]

Read Article

Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

Hannu Niemelä och Maria Paloheimo förbereder innehållet och arrangemangen för mässan i mässarbetsgruppen, som lyder under föreningen. Planeringen av mässan, som arrangeras vartannat år, tar sin tid. – Då mässan har hållits i mars, inleder vi redan på hösten samma år planeringen av följande, berättar Hannu. Kraft ur frivilligheten Fastän planeringen av mässan är tidskrävande, […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat