Hyppää sisältöön
Etusivu / Vertaistukitoiminnan periaatteet

Vertaistukitoiminnan periaatteet

Sydänliiton vertaistukihenkilöt ovat käyneet vertaistukihenkilön peruskoulutuksen ja sitoutuneet toimintaan allekirjoittamalla yhteisen sopimuksen. Vertaistukihenkilöiden toimintaa ohjaavat sydänyhteisön yhteiset periaatteet.

Anna Rikala, Vertaistuen asiantuntija
Julkaistu 29.6.2021

Vertaistukitoimintaa ohjaavat sydänyhteisön yhteiset periaatteet: vapaaehtoisuus, rohkeus, ihmisen kunnioittaminen, luotettavuus, asiantuntemus ja tavoitteellisuus.

Vapaaehtoisuus

Vertaistukitoiminta on sydänyhteisön vapaaehtoistoimintaa. Jokainen vertaistukihenkilö on mukana itselleen sopivalla tavalla ja toimii itse valitsemissaan vertaistukitoiminnan tehtävissä.

Rohkeus

Vertaistukitoiminta on rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä ja heidän kokemuksiaan, kuunnella avoimesti ja kertoa omista kokemuksista sen mukaan kuin se on itselle mahdollista ja tukea hakevalle hyödyllistä. Vertaistukihenkilön on hyvä tuntea itsensä ja asettaa rajat, joiden puitteissa on valmis kertomaan ja keskustelemaan omista kokemuksistaan. Tarvittaessa tukea hakevan voi ohjata toisen vertaistukihenkilön tai ammattilaisen luokse.

Ihmisen kunnioittaminen

Vertaistukihenkilölle tukea hakeva on vertainen, tasa-arvoinen ihminen, jonka erilaisuutta hän kunnioittaa.

Luotettavuus

Vertaistukihenkilö on ehdottoman luottamuksellinen, vaitiolovelvollinen toimija. Vaitiolovelvollisuus pitää myös tukisuhteen päättymisen jälkeen. Vertaistukihenkilö pitää sen minkä lupaa, esimerkiksi yhteydenottojen, tapaamisten ja muun toimintaan osallistumisensa suhteen.

Asiantuntemus

Vertaistukihenkilön kanssa voi keskustella kaikenlaisista asioista. Hänen ei tarvitse kuitenkaan tuntea hoitomuotoja, toimenpiteitä tai palvelujärjestelmää kuin omien kokemustensa pohjalta. Vertaistukihenkilö on arjen asiantuntija, joka jakaa kokemustensa pohjalta rakentunutta tietoa elämästä sydänsairauden kanssa.

Vertaistukihenkilö ei ota kantaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaan ohjaukseen, esimerkiksi lääkehoitoon tai lääketieteellisiin kysymyksiin. Hän kannustaa aina tällaisissa asioissa kääntymään ammattilaisten puoleen. Vertaistukihenkilöltä saatu kokemustieto täydentää parhaimmillaan ammattilaisten antamaa tietoa.

Tavoitteellisuus

Vertaistukitoiminnan tavoitteena on, että tukea hakeva saa omat voimavarat käyttöönsä parhaalla mahdollisella tavalla. Vertaistukihenkilö voi tukea aktiivisesti kuuntelemalla ja kysymällä; tukemalla tukea hakevaa ajattelemaan, käsittelemään kokemuksiaan ja oivaltamaan itse omaan tilanteeseensa parhaat ratkaisut. Kohtaaminen pyritään aina päättämään toiveikkaasti, ainakin jokin hyvä asia huomioiden. Vertaistukihenkilö voi oman tai läheisen sairastumisen ja toipumisen aiheuttamista kokemuksista selviytyneenä jo omalla olemassaolollaan luoda toivoa toisen selviytymiselle.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut