Hyppää sisältöön
Kaikki Jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenhankinta ja -huolto

Keravan Sydänyhdistys palkittiin Liekki-järjestötyöpalkinnolla 2020 systemaattisesta jäsenhankinnasta ja -huollosta. Sydänyhdistykselle kirkastui, että jäsenistö on voimavaramme ja heitä tulee huomioida, arvostaa ja kutsua mukaan rohkeasti.

Markku Holmi
Julkaistu 30.10.2020
Päivitetty 19.11.2020

Kesto

Riippuen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan käytetystä ajasta. Keravan Sydänyhdistys käytti yhteensä 45 tuntia.

Valmistelut

Keravan Sydänhdistyksen hallitus kokoontui ja mietti yleisesti esitettyä huolta jäsenmääräkehityksestä. Hallitus analysoi asioita ja päätti haastaa itseään ja koko sydänyhdistystä toimimaan myönteisen jäsenkehityksen edistämiseksi ja nostaa jäsenmäärä seuraavalle sataluvulle (>400) pysyvästi.
Yhdistys toteutti kyselyn, millainen toiminta kiinnostaa kuntalaisia? Jäsenkyselyssä tuli palautetta niistä yhdistyksen toimintamuodoista, joita eniten toivottiin; asiantuntijaluennot, mittaukset, liikuntaryhmät, matkat, retket ja kerhot.

Toteutus

Toimintaa toteutti yhteensä 15 henkilöä; yhdistyksen hallitus tai luottamustoimessa olevat henkilöt, vapaaehtoiset, jumppaohjaajat, kerhovetäjät ja vertaistukijat. Toiminnasta viestittiin sähköpostilla, tekstiviestillä, paperipostilla, sydän-appissä ja omilla verkko- ja facebooksivuilla. Myös jäsenistö osallistui ”toimintaan” omalta osaltaan, koska pienessä kaupungissa kuten Kerava ns. ”puskaradio” on tehokas viestien välittäjä!

Sydänyhdistyksessä päätettiin kiinnittää huomio jäsenistä huolehtimiseen ja kannustaa jäsenyyteen sekä siitä saatavan hyödyn ja etujen havaitsemiseen.

Jäsenhankinnan ja -huollon systemaattinen prosessi:

  • Rohkeat pyynnöt ihmisille mahdollisuudesta liittyä sydänyhteisön jäseneksi.
  • Henkilökohtainen kirje jokaiselle uudelle jäsenelle, jossa kerrottiin yhdistyksestä, vapaaehtoisista toimijoista yhteystietoineen ja jäseneduista.
  • Uusien jäsenten iltaan jokainen sai henkilökohtaisen kutsun vuoden lopulla. Tavoitteena, että uusi jäsen tuntee olevansa tärkeä ja arvokas ja että jäsenedut ovat juuri häntä varten.
  • Syntymäpäiväkahvikutsut ikähaitarin yläpäähän; 80 v., 85 v. ja 90-vuotiaat jäsenet.
  • Esiteltiin mahdollisuus tulla toimintaan mukaan vapaaehtoisena – oman halun, osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Onnistumisia tuli ainakin Pieni-ele kerääjien, kerhon vetäjien sekä vertaistukijoiden kohdalla.
  • Vuoden lopulla jäsenistö sai kutsun päätös/joulujuhlaan, jossa kiitokset, kannustaminen ja palkitseminen.

Toimintatapa oli luonteva omaksua ja sitä toteutti koko hallitus ja muut toimijat. Yhdistyksen tekemä perustyö kiinnosti ja jäsenille tarjotut pienet edut koettiin myönteisinä.

Materiaalit ja välineet

Liity jäseneksi -esite ja yhdistyksen toimintaesite

Vinkit

Keravan Sydänyhdistykselle kirkastui, että jäsenistö on voimavaramme ja heitä tulee huomioida, arvostaa ja kutsua mukaan rohkeasti. Sydäntyö on arvokasta. Siitä hyötyy jokainen joko ennaltaehkäisevästi tai jo sairauden kokeneena.

Lisätietoa

Marjo Niinisalo, marjo.niinisalo@gmail.com, p. 040 571 2266

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut