Hyppää sisältöön
Etusivu / Myönteinen vuorovaikutus tukee asiakasta

Myönteinen vuorovaikutus tukee asiakasta

Avoimen ja tasaveroista yhteistyötä korostavan ilmapiirin luominen on perusta asiakkaan hyvinvoinnin edistämiselle.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 25.5.2021
Päivitetty 27.10.2022

Toimivan vuorovaikutuksen tarkoitus elintapaohjauksessa on ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja tilannetta. Jokainen asiakas on yksilö erilaisine taustoineen ja hyväksytyksi tulemisen tunne on avain hedelmälliselle yhteistyölle.

Kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen rakentavat luottamusta ja välittämisen kokemusta vuorovaikutustilanteissa.

Avoimet, arvostavat kysymykset toimivat ohjauksen tukirankana paremmin kuin suorat neuvot tai tenttaavat kysymykset. Tavoitteena on, että asiakas itse löytää omasta elämästään keinoja auttaa itseään.

1. Kuuntelen asiakkaan toiveita ja ajatuksia

Asiakkaan ajatusten ja toiveiden kuuntelu vahvistaa kuulluksi tulemisen tunnetta ja luottamusta sekä antaa tilaa asiakkaan omille tavoitteille.

Esimerkkikysymyksiä, jotka antavat tilaa asiakkaan ajatuksille:

 • Mitä toivot tapaamiseltamme?
 • Mistä asiasta haluaisit keskustella?
 • Miten voit tällä hetkellä?
 • Mitä ajatuksia sinulla herää tästä?
 • Mikä sinua mietityttää eniten…?
 • Mitä minun olisi hyvä tietää tilanteestasi, jotta voisin auttaa sinua?
 • Mitä hyötyä sinulle oli tästä tapaamisesta?

2. Kysyn asiakkaan omia havaintoja ja kokemuksia

Ohjaajan myönteinen uteliaisuus ja yhdessä tutkailun asenne auttavat asiakasta jäsentämään omia ajatuksiaan ja tuomaan niitä esille.

Avoimet kysymykset houkuttelevat reflektoimaan. Älä arvaa tai tulkitse, vaan kysy ensin.

Kysy tai sano esimerkiksi:

 • Minkälaiset asia vaikuttavat hyvinvointiisi?
 • Mitä olet kokeillut tai tehnyt aiemmin?
 • Mitä jo tiedät…? (ko. aiheesta)
 • Mitä muuta haluaisit kertoa tähän asiaan liittyen?
 • Kerro lisää…
 • Mitä tarkoitat, kun sanoit, että…

3. Kannustan asiakasta

Kannustaminen ja myönteisyys vahvistavat asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja toiveikkuutta.

 • Mihin asioihin olet tyytyväinen tällä hetkellä?
 • Hienoa, että olet pystynyt/kokeillut/tehnyt jo…
 • Mikä sinua on auttanut onnistumaan…?
 • Mikä auttaisi sinua tästä eteenpäin?

4. Kertaan kuulemaani

Kertaaminen ja yhteenvetojen tekeminen vahvistaa asiakkaan kuulluksi tulemisen tunnetta.

 • Kerroit, että…
 • Ymmärsinkö oikein, kun sanoit, että…?
 • Olemme keskustelleet…. Haluaisitko sanoa vielä jotain tästä?

5. Kiitän luottamuksesta

 • Oli hyvä, että kerroit…

 

Hyvä vuorovaikutus on yhdessä tutkailua ja pohdiskelua, jossa molemmilla on yhteinen tavoite: asiakkaan hyvinvointi.

Myönteinen vuorovaikutus auttaa myös ammattilaista jaksamaan.