Hyppää sisältöön
Etusivu / Ohjauksen jälkeen pohdittavaksi

Ohjauksen jälkeen pohdittavaksi

Ohjaajana kehittyy vain ohjaajamalla ja pohtimalla ohjaustilanteita. Oheiset muistilistat auttavat yksilöohjauksessa ja ryhmäohjauksessa.

Anneli Luoma-Kuikka
Julkaistu 18.8.2021
Päivitetty 23.1.2024

Ohjaaminen antaa mahdollisuuden ammattilaiselle jatkuvaan oppimiseen ohjaajana. Jokainen ohjaustilanne on erilainen ja ainutlaatuinen. Ohjaustilanteiden jälkeen on hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat tässä tilanteessa toimivat hyvin. Entä huomasitko jonkun asian, jota haluat kehittää ohjauksessasi?

Vinkkejä ohjaustilanteiden pohdintaan

Alla kysymyksiä, joiden avulla voit pohtia omaa ohjaamisen taitojasi. Valitse vaikkapa muutama kysymys ja pohdi, miten äskeisessä ohjaustilanteessa nämä toteutuivat. Muistathan antaa itsellesi onnistumisista kiitokset.

Muistilista yksilöohjaukseen

 • Tulinko ohjaustilanteeseen positiivisin odotuksin?
 • Sainko asiakkaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi?
 • Loinko kohtaamiseen turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin?
 • Maltoinko jaksaa hiljaisia hetkiä ja antaa ohjattavalle aikaa miettiä?
 • Muistinko, että asiakkaan kokemukset ovat keskiössä?
 • Pysyikö niin minulla kuin asiakkaalla hyvä vireystaso koko tapaamisen ajan?
 • Tuliko asiakkaan toiminnasta positiivista näkyviin?
 • Saiko hän tukea ja kannustusta?
 • Mitä itse opin tässä tapaamisessa?
 • Mitä taitoa haluan vahvistaa ohjaamisessa?
 • Mikä tässä tapaamisessa oli sellaista, josta kiitän itseäni?

Ohjattavalta voi myös tapaamisen päätteeksi kysyä:

 • Miten koit tapaamisestamme?
 • Mitä hyötyä tapaamisestamme oli sinulle?

 

Ryhmänohjaajan muistilista

 • Tulinko ryhmään positiivisin odotuksin?
 • Sainko kaikki ryhmäläiset tuntemaan itsensä tervetulleeksi?
 • Saiko jokainen sanoa jotain?
 • Maltoinko jaksaa hiljaisia hetkiä ja antaa ryhmälle tilaa?
 • Muistinko, että ryhmäläisten kokemukset ovat keskiössä?
 • Pysyikö niin minulla kuin ryhmäläisillä hyvä vireystaso koko ryhmän ajan?
 • Tuliko kaikkien toiminnasta jotakin positiivista näkyviin?
 • Saivatko kaikki ryhmäläiset tasapuolisesti kannustusta?
 • Kerroinko, että odotan ryhmän seuraavaa tapaamista?
 • Mitä itse opin tässä tapaamisessa?
 • Mitä taitoa ryhmänohjaajana haluan vahvistaa?
 • Mikä tässä tapaamisessa oli sellaista, josta kiitän itseäni?

Ryhmältä voi myös kerätä palautetta suullisesti tai kirjallisesti edellä mainituista seikoista.