Hyppää sisältöön
Etusivu / Painon puheeksi ottaminen -opas

Painon puheeksi ottaminen -opas

Opas on laadittu ammattilaiselle käytännönläheiseksi työvälineeksi, kun keskustellaan asiakkaan kanssa painosta yhteistyötä korostavassa ilmapiirissä.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 16.8.2021
Päivitetty 21.11.2023

Painon puheeksi ottaminen -opas taustoittaa aiheen herkkyyttä ja auttaa kohtaamaan asiakkaan kannustaen, hänen tarpeitaan kuunnellen ja voimavarojaan vahvistaen.

Oppaassa on valmiita kysymyksiä, joita voi suoraan hyödyntää keskustelussa asiakkaan kanssa.

Tarve oppaalle on tullut terveydenhuollon ammattilaisilta sekä asiakkailta. Sisältöä tehdessä on kuultu lukuisia ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita. Opas on laadittu yhteistyössä HUS:n ja THL:n asiantuntijoiden kanssa.

Opas täydentää keväällä 2020 päivitettyä Lihavuuden käypä hoito -suositusta, jossa puheeksi ottaminen on nostettu tärkeäksi teemaksi.

Jos työskentelet lapsiperheiden kanssa, tutustu Neuvokas perhe -aineistoon lapsen painon puheeksiotosta vanhempien kanssa.

Tukimateriaalia kortin käyttöön:

Sydan.fi/painonhallinta-sivusto

Sydänliiton painonhallinta-sivustolta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä jokaisen oman painonhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Sivuilla on myös ammattilaisille kiinnostavaa tietoa ohjaustyön tueksi esimerkiksi seuraavissa artikkeleissa:

Painonhallintatalo

Mielenterveystalo

Helpompi tapa -kortit

Tule ry:n Helpompi tapa –kortit sopivat tilanteeseen, jossa elintapamuutos tuntuu hankalalta tai takana on jo epäonnistumisen kokemuksia.  Nämä työvälineet on suunniteltu käyttäytymistieteelliseen näyttöön pohjautuen ammattilaisen työn tueksi tai kotona täytettäviksi.

Työvälineitä voi printata Tule ry:n nettisivuilta tai tilata postimaksun hinnalla.

Mittareita ja laskureita elintapaohjauksen tueksi

  • OTA-mittarin avulla voi kartoittaa ohjattavan muutosvalmiutta ja ohjauksen tarvetta valtimoterveyden avaintekijöiden suhteen.
  • FINRISKI-laskurilla voi laskea riskin sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskuri kertoo sairastumisriskin prosentteina.
    • Terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää FINRISKI-laskuria elintapamuutoksiin motivoimisessa ja elintapaohjauksen tukena. Laskuri auttaa havainnollistamaan, miten erilaiset muuttujat, kuten esim. kolesteroliarvot, tupakointi, verenpainearvot, perimä, vaikuttavat henkilön sairastumisriskiin.
  • Diabetesriskitesti.