Flytta dig till innehållet

fi

sv

Bantning hjälper hjärtat

Övervikt belastar hjärtat på olika sätt. Genom att hålla en normal vikt kunde man minska och ibland till och med förhindra många hjärtrisker, allt från hjärtsvikt till förmaksflimmer och plötslig hjärtdöd. Ett normalt viktindex är 18-25, men allt flera människor i västländerna överskrider gränsen för grav övervikt, deras viktindex är alltså över 30.

Sirpa Norri
Julkaistu 21.2.2014
Uppdaterad 28.5.2018

Många undersökningar har visat, att övervikt har ett samband med hjärtats vanligaste rytmstörning, förmaksflimmer. Forskare från Australien har nyligen konstaterat, att då patienter med förmaksflimmer blir av med sina extra kilon, lindras också deras symptom. 

Under ett drygt års tid fick 150 förmaksflimmerpatienter med övervikt intensiv behandling för sin sjukdom. Av dem deltog hälften i en bantningsgrupp och resten i en grupp som fick handledning i levnadsvanor. Forskarna konstaterade, att medlemmarna i bantningsgruppen fick lindrigare förmaksflimmeranfall och deras behov av medicinering minskade klart mera än i jämförelsegruppen. 

Den risk feta människor har att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar beror i allmänhet på ansamlingen av fett i hjärtats blodkärl. Risken är speciellt stor för dem, vars extra kilon samlas kring magen. 

Fetma innebär också en risk för hjärtsvikt, fastän patienten inte skulle lida av egentlig hjärt- eller kärlsjukdom. Det här antas bero på det, att feta människor har mera blod i sin kropp än människor med normal vikt och detta ökar hjärtats pumpningsbehov. Detta igen leder till att hjärtmuskeln utvidgas. Dessutom har övervikt ett samband med sömnapné, som ökar lung- och bodtrycksproblemen, vilka i sin tur ökar risken för nedsatt hjärtfunktion 

Fetma, hjärtsvikt och förmaksflimmer går ofta hand i hand. Enligt vissa undersökningar ökar fetma risken för plötslig hjärtdöd också utan egentliga hjärtsjukdomar. 

Fetma och hjärtsjukdomar har granskats i tidskriften The Journal of the American Medical Association.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat